• SCA stärker den hållbara värdekedjan med investering i pelletsanläggning i Nordmaling

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.

  4 Pressmeddelanden
 • Delårsrapport Q1 2022

  15 Börsinformation
 • SCAs årsstämma 2022

  SCAs årsstämma 2022 ägde rum den 31 mars 2022. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

  10 Börsinformation
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2022, 29 april 2022 kl. 10.00

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  12 Börsinformation
 • SCA höjer priset på kraftliner med €100 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med €100 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 april 2022.

  55 Pressmeddelanden
 • SCA publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

  SCA publicerar i dag bolagets års- och hållbarhetsredovisning för år 2021. I denna beskriver SCA bolagets arbete för att bidra till ett fossilfritt samhälle. SCAs klimatnytta uppgick år 2021 till 10,5 miljoner ton koldioxid baserat på skogens nettoinbindning av koldioxid, substitutionseffekt och minskade fossila utsläpp.

  58 Börsinformation
 • Omvandling av aktier

  Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  56 Börsinformation
 • Kallelse till årsstämma 2022

  Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”), org.nr 556012-6293, kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

  22 Börsinformation
 • SCA utser ny ekonomi- och finansdirektör

  SCA utser Andreas Ewertz till ny ekonomi- och finansdirektör. Ewertz har varit anställd i SCA sedan 2017 och har under sin tid i SCA arbetat som ansvarig för investerarrelationer och som chef för business control vid affärsområdena tryckpapper respektive massa.

  74 Börsinformation
 • Sofia Haga utses till chefsjurist i SCA

  SCA har utsett Sofia Haga till ny chefsjurist från och med den 8 augusti 2022. Haga kommer att vara medlem av SCAs koncernledning och efterträder tillförordnade chefsjuristen Jan Svedjebrant.

  84 Pressmeddelanden