• Jan Svedjebrant utses till tillförordnad chefsjurist i SCA

  Jan Svedjebrant utses till tillförordnad chefsjurist i SCA från och med den 1 december 2021.

  0 Pressmeddelanden
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2021 29 oktober 2021 kl. 10.00

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2021, kan följas via webbsändning eller telefon.

  6 Pressmeddelanden
 • SCA och ST1 startar samägt bolag för att producera och utveckla biodrivmedel

  Gemensamt pressmeddelande från SCA och St1. SCA och St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. SCA kommer att leverera tallolja till det samägda bolaget och investerar ungefär 0,6 miljarder kronor i bolaget. SCA och St1 äger hälften var i detta gemensamma bolag, som kommer att äga 50 procent av St1 Gothenburg Biorefinery, som i sin tur just nu investerar i ett nytt bioraffinaderi med en kapacitet för 200 000 ton flytande biobränsle med en bedömd total investeringskostnad på cirka 2,5 miljarder kronor. Det nya bioraffinaderiet planeras att tas i drift i andra kvartalet 2023.

  5 Pressmeddelanden
 • SCA höjer priset på kraftliner med € 50 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 oktober 2021.   

  11 Pressmeddelanden
 • Omvandling av aktier

  50 Börsinformation
 • Delårsrapport Q2 2021

  50 Börsinformation
 • Omvandling av aktier

  Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  19 Börsinformation
 • SCA höjer priset på kraftliner med € 50 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 augusti 2021.

  12 Pressmeddelanden
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2021 23 juli 2021 kl. 10.00

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2021, kan följas via webbsändning eller telefon.

  8 Pressmeddelanden
 • SCA har emitterat gröna obligationer till ett belopp om SEK 1,5 miljarder

  Den 14 juni emitterade Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (”SCA”) gröna obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor under sitt svenska MTN-program och det nyligen utgivna ramverket för gröna obligationer.

  6 Pressmeddelanden