• Omvandling av aktier

  Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  12 Börsinformation
 • Delårsrapport Q1 2021

  31 Börsinformation
 • SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 juni 2021.

  10 Pressmeddelanden
 • SCAs årsstämma 2021

  SCAs årsstämma 2021 ägde rum idag den 15 april 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

  26 Pressmeddelanden
 • SCAs Christian Kugge får Sundbladsfondens pris på 700 000 kr

  Christian Kugge vid SCA R&D Centre får Kompetensutvecklingspriset 2021 av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han tilldelas priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin från skogen till högvärdiga kemikalier.

  4 Pressmeddelanden
 • SCA överklagar Mark- och Miljödomstolens dom och avverkningsförbud

  I februari 2021 biföll Mark- och Miljödomstolen i Östersund ett överklagande från föreningen Skydda skogen av ett antal avverkningsanmälningar på SCAs marker i Jämtland och Härjedalen. Domstolen beslutade också om avverkningsförbud på de berörda avverkningstrakterna. SCA överklagar nu denna dom till Mark- och Miljööverdomstolen.

  9 Pressmeddelanden
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2021, 30 april 2021 kl. 10.00

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2021, kan följas via webbsändning eller telefon.

  5 Pressmeddelanden
 • SCA publicerar årsredovisning för 2020 med långsiktiga hållbarhetsmål

  SCA publicerar idag bolagets årsredovisning för år 2020. I denna redovisar SCA för första gången långsiktiga mål för bolagets hållbarhetsarbete. SCA redovisar också sitt program för bevarande av biologisk mångfald i bolagets skogar.

  10 Börsinformation
 • Kallelse till SCAs årsstämma

  Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”), org.nr 556012-6293, kallas till årsstämma torsdagen den 15 april 2021

  15 Pressmeddelanden
 • SCA stänger den sista tryckpappersmaskinen

  Torsdagen den 25 februari, klockan 07.07, stängde SCA pappersmaskinen LWC4 på Ortvikens pappersbruk. Därmed är SCAs samlade tillverkning av tryckpapper avslutad för gott.

  7 Pressmeddelanden