• Delårsrapport Q2 2021

  13 Börsinformation
 • Omvandling av aktier

  Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  12 Börsinformation
 • SCA höjer priset på kraftliner med € 50 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 augusti 2021.

  6 Pressmeddelanden
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2021 23 juli 2021 kl. 10.00

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2021, kan följas via webbsändning eller telefon.

  3 Pressmeddelanden
 • SCA har emitterat gröna obligationer till ett belopp om SEK 1,5 miljarder

  Den 14 juni emitterade Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (”SCA”) gröna obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor under sitt svenska MTN-program och det nyligen utgivna ramverket för gröna obligationer.

  5 Pressmeddelanden
 • SCA investerar i pelletsfabriken för bättre miljö

  SCA investerar 50 miljoner kr i bland annat ett vått elfilter, för att minska miljöpåverkan från pelletsfabriken i Härnösand och reducera störningar för närboende. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2022.

  20 Pressmeddelanden
 • SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor.

  20 Pressmeddelanden
 • Delårsrapport Q1 2021

  43 Börsinformation
 • Omvandling av aktier

  Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  24 Börsinformation
 • SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 juni 2021.

  22 Pressmeddelanden