• SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

  SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

  19 Pressmeddelanden
 • SCA utser ny chefsjurist

  SCA har utsett Katarina Nilsson till ny chefsjurist och medlem av koncernledningen. Katarina efterträder Jan Svedjebrant, som kommer att gå i pension.

  15 Börsinformation
 • Delårsrapport Q2 2019

  20 Börsinformation
 • SCA publicerar karta över naturvårdsområden

  På sin hemsida har SCA publicerat en digital karta över företagets alla frivilliga naturvårdsavsättningar. Där finns de skogar som SCA frivilligt har undantagit från skogsbruk för att de har höga naturvärden. Där finns också de skogar som brukas med alternativa metoder för att särskilt gynna den biologiska mångfalden och där finns SCAs egna mångfaldsparker.

  17 Pressmeddelanden
 • SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

  SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas.

  13 Pressmeddelanden
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2019

  Presskonferensen hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2019 och kan följas via webbsändning eller telefon.

  5 Pressmeddelanden
 • SCA tecknar ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor och säkrar ett lån på 1 miljard kronor från Nordiska investeringsbanken

  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) har tecknat ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor. Den nya faciliteten refinansierar befintliga odragna kreditfaciliteter på 8 miljarder kronor vilka tecknades under 2017. Kreditfaciliteten är primärt avsedd att förbli odragen och fungera som bolagets likviditetsreserv.

  7 Pressmeddelanden
 • SCA säljer logistikterminal i Rotterdam

  SCA avser att sälja sitt dotterbolag SCA Logistics (Rotterdam) B.V. till det holländska företaget Matrans Holdings B.V. Transaktionen beräknas reducera SCAs nettolåneskuld med ca 575 M SEK, inklusive försäljningspris och effekten av den finansiella leasing som ingår i försäljningen. Avyttringen beräknas reducera SCAs EBITDA med ca 30 M SEK per år.

  3 Pressmeddelanden
 • SCA köper 10 000 hektar skog i Estland

  SCA har förvärvat Forestum Group AB, ett svenskt bolag som äger skogs- och marktillgångar i Estland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen uppgick till ca 420 miljoner kronor, 39 miljoner Euro, på skuldfri bas. 

  9 Pressmeddelanden
 • SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med datumet för detta pressmeddelande har SCA emitterat 2,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet.

  7 Börsinformation