SCA rekryterar ny hållbarhetschef

  • Pressmeddelande

SCA har rekryterat Per Funkquist till rollen som koncernens hållbarhetschef. Per Funkquist har en lång och gedigen erfarenhet från skogsindustrin och tillträder sin nya tjänst den 1 september 2024.

Per Funkquist, som är utbildad jägmästare vid SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet, kommer närmast från en roll som Director Communication and Sustainability Procurement & Wood Supply i ett annat skogsindustribolag. Sammantaget har Per över två decenniers erfarenhet från olika skogliga och skogsindustriella roller samt ett flertal nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag inom näringen.

Funkquist tillträder sitt nya uppdrag den 1 september 2024.

Skogen och en resurseffektiv användning av råvaran är det som skapar förutsättningar för hållbarhet, växande skogar med goda förutsättningar för biologisk mångfald och allt större klimatnytta. Därför kommer det att bli väldigt spännande att jobba hos SCA, Europas största privata skogsägare, som via sitt skogliga innehav skapar stora nyttor för både Sverige och de lokalsamhällen i vilka bolaget verkar, säger Per Funkquist.

Hos SCA är hållbarhetsarbetet en integrerad del av affärsverksamheten och bygger på sex prioriterade områden som omfattar sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål. Syftet är att bolagets verksamhet ska skapa mesta möjliga värde, både i skogen och via de förnybara produkter som skapas av den skogliga råvaran.

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, ser därför rollen som strategiskt viktig.

  • För SCA är hållbarhet, så väl socialt som i skogen och via våra produkters nytta, en helt naturlig och integrerad del av affären. Därför känns det väldigt positivt att vi har lyckats rekrytera Per som har lång och gedigen erfarenhet av dessa komplexa och viktiga frågor, säger Anders Edholm.

För ytterligare information, kontakta SCAs pressjour 060 – 19 33 01