En världsledande massaproducent

SCA Pure, vår NBSK massa som är ledande när det gäller kvalitet och miljöprestanda. Vår moderna anläggning producerar 900 000 ton per år. Vilket gör den till den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Vi tredubblar nu också CTMP-kapaciteten i en ny anläggning, Ortvikens massafabrik, på Ortvikens industriplats. Det innebär att vi snart kommer att vara en ledande tillverkare av marknads-CTMP globalt. Den nya fabriken kommer att vara klar i början av 2023 och då stänger vi också ned den nuvarande CTMP-produktion vid Östrands massafabrik.

Under åren 2015-2018 genomförde SCA en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Efter tre års hårt arbete invigdes Östrands massafabrik den 14 februari 2019 av Hans Majestät Konungen. Produktionen på SCA Massa mer än fördubblades, från 430 000 ton till 900 000 ton. Detta gör anläggningen till den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. 

Produktionen är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt energicertifierat enligt ISO 50001. Östrands massafabrik har också spårbarhetscertifikat enligt FSC® och PEFC™ och kan producera FSC®- och PEFC™-certifierad pappersmassa.

Östrands massafabrik har ett stort miljöfokus och god miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten. Den nya anläggningen är ledande i fråga om resurshushållning och generera ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme, Kunderna erbjuds både TCF- (Total Chlorine Free) och ECF- (Elementary Chlorine Free) massa producerad av skogsråvara från ett hållbart skogsbruk.

Kapacitet

  • Blekt långfibrig barrsulfatmassa, NBSK 900 000 ton/år 
  • Kemisk termomekanisk massa, CTMP 100 000 ton/å. När Ortvikens massa fabrik står färdig 2023 kommer produktionen att tredubblas till 300 000 ton/år
  • Grön el 1,0 TWh/år vid full  massaproduktion
  • 385 anställda

Produktion

Vid SCA Östrand produceras blekt barrsulfatmassa och kemisk termomekanisk massa, CTMP. Vid tillverkningen av sulfatmassa kokar man vedflis till massa som sedan bleks till rätt ljushet enligt TCF eller ECF för att även få så ren cellulosafiber som möjligt. Från sulfatmassaprocessen produceras även grön el, fjärrvärme, tallolja och terpentin.

Vid tillverkning av kemisk termomekanisk massa, CTMP, används vedflis som behandlas med natriumsulfit och ånga innan den mals till massa som sedan bleks med väteperoxid. Natriumsulfiten tillverkar vi själva från svaveldioxid och natriumhydroxid.

Ökad efterfrågan av CTMP gör att vi nu bygger en ny massafabrik vid Ortvikens industriplats som är klar för dirft i början av 2023.

Risk för luktstörningar från Östrands massafabrik under perioden 1-9 juni

Vi sätter säkerheten främst

Pure pulp for a pure world