En världsledande massaproducent

SCA Pure, vår NBSK massa som är ledande när det gäller kvalitet och miljöprestanda. Vår moderna anläggning har en kapacitet av 900 000 ton per år. Vilket gör den till den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.

Under åren 2015-2018 genomförde SCA en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Efter tre års hårt arbete invigdes Östrands massafabrik den 14 februari 2019 av Hans Majestät Konungen. Produktionen på SCA Massa mer än fördubblades, från 430 000 ton till 900 000 ton. Detta gör anläggningen till den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. 

Produktionen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt energicertifierad enligt ISO 50001. Östrands- och Ortvikens massafabriker är också spårbarhetscertierade (FSC C013162, PEFC/05-33-132) och kan producera FSC® - och PEFC certifierad pappersmassa.

Östrands massafabrik har ett stort miljöfokus och god miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten. Den nya anläggningen är ledande i fråga om resurshushållning och generera ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme, Kunderna erbjuds både TCF- (Total Chlorine Free) och ECF- (Elementary Chlorine Free) massa producerad av skogsråvara från ett hållbart skogsbruk.

Kapacitet

  • Blekt långfibrig barrsulfatmassa, NBSK 900 000 ton/år 
  • Kemisk termomekanisk massa, CTMP 100 000 ton/år. När Ortvikens massa fabrik står färdig 2023 kommer produktionen att tredubblas till 300 000 ton/år
  • Grön el 1,0 TWh/år vid full  massaproduktion
  • 385 anställda

Produktion

Vid Östrands massafabrik produceras blekt barrsulfatmassa NBSK. Vid tillverkningen av sulfatmassa kokar man vedflis till massa som sedan bleks till rätt ljushet enligt TCF eller ECF för att även få så ren cellulosafiber som möjligt. Från sulfatmassaprocessen produceras även grön el, fjärrvärme, tallolja och terpentin.

Produktionen av kemisk termomekanisk massa, CTMP, sker nu i vår nya anläggning på Ortvikens industriplats, Ortvikens massabruk, som togs i drift i början av 2023. Vid tillverkning av kemisk termomekanisk massa, CTMP, används vedflis som behandlas med natriumsulfit och ånga innan den mals till massa som sedan bleks med väteperoxid. Natriumsulfiten tillverkar vi själva från svaveldioxid och natriumhydroxid.

Vi sätter säkerheten främst

Pure pulp for a pure world