Forskning och utveckling i världsklass

Kvalitet är vår ledstjärna. Vi följer inte bara utvecklingen av plantor – vi vill leda den!

I vårt laboratorium bedriver vi forskning och utveckling på en nivå som saknar motstycke bland svenska plantproducenter. Vi har den mest omfattande plantkvalitetsuppföljningen i landet. Under plantans uppväxt följer vi den noga och analyserar regelbundet plantans vitalitet, balansen mellan rot- och gröndel samt näringssammansättningen.

BVC för plantor

NorrPlant forskning

Vi har också ett unikt system som gör att vi kan följa samma planta genom ungdomsåren. Alla prover dokumenterar vi vilket gör att vi kan se statusen för alla plantor i växthusen och på våra friland. Man kan säga att det är en slags barnavårdscentral för plantor.

Det ger oss värdefull information för både plantodlingen och hur vi ska arbeta med skogsvård. Tack vare vårt plant-BVC kan vi också jämföra med tidigare års odlingar, så att vi vet att plantorna växer lika bra som de brukar. Vi kan också se vilka plantor som är redo för leverans ut till hyggena i skogen.

Utveckling

Vi bedriver även forskning för att förbättra och utveckla våra plantor och ge dem ännu bättre förutsättningar. I vårt försöksväxthus testar och utvecklar vi exempelvis skydd mot insektsangrepp, gödseltyper och torvkvaliteter. Vi tar även fram metoder för att kunna bekämpa angrepp av skadedjur och svampar på ett mer miljövänligt sätt.

Uppföljning i skogen

De plantor som vi planterar i våra egna skogar följer vi regelbundet tills de når tioårsåldern. Genom att använda oss av så kallade fasta provytor som vi har över hela Norrland får vi bra information om plantornas kvalitet och hur de utvecklas. Vår plantuppföljning började redan 1974 och vi har följt många tusentals plantor under åren. All information samlar vi i en databas och tack vare denna kunskap kan vi fortsätta utveckla våra plantor, odlingen och skogsvården så att våra plantor blir ännu bättre.

Vägen framåt har inget slut

Vi på NorrPlant arbetar kontinuerligt med att utveckla nya plantor. Vi är också engagerade i arbetet med att anlägga nya fröodlingar för att få fram frön med bättre egenskaper och som kommer att ge träd som växer ännu bättre än dagens skogar. Som vi ser det tar utvecklingen aldrig slut.