Kundanpassat och hållbart

Med vår konkurrenskraftiga sågverksindustri är vi motorn i skogsbruket, och det kan vi vara tack vare engagerade och kunniga medarbetare. Våra sågverk och vidareförädlingsenheter har hög automatiseringsgrad och röntgenteknik för att maximera värdet av varje stock och för kundanpassade produkter. Vi vill bidra till att våra kunder alltid väljer trä som förstahandsval i alla projekt då det är ett av de bästa sätten att aktivt påverka koldioxidutsläppen.

Människorna gör framgångarna

SCA Trä i siffror

År 2021 var efterfrågan på sågade trävaror mycket stark på alla globala marknader. Samtidigt var produktionen vid SCAs sågverk hög, vilket gav ett mycket starkt resultat. Men än viktigare är att förutsättningarna för en långsiktigt hög efterfrågan på trävaror från SCA är mycket goda.

 • 7Miljarder SEK

  Omsättning 2021
 • 2,2Miljoner SEK

  Antal kubikmeter 2021
 • 950

  Antal anställda
 • 5

  Antal sågverk
 • 3

  Antal förädlingsenheter

Utvecklas och trivs hos oss

Lediga jobb hos oss