Kundanpassat och hållbart

Med vår konkurrenskraftiga sågverksindustri är vi motorn i skogsbruket, och det kan vi vara tack vare engagerade och kunniga medarbetare. Våra sågverk och vidareförädlingsenheter har hög automatiseringsgrad och röntgenteknik för att maximera värdet av varje stock och för kundanpassade produkter. Vi vill bidra till att våra kunder alltid väljer trä som förstahandsval i alla projekt då det är ett av de bästa sätten att aktivt påverka koldioxidutsläppen.

Människorna gör framgångarna

SCA Trä i siffror

I Bollsta sågverk används nyinstallerad artificiell intelligens och digitalisering för att på bästa sätt säkra virkesråvarans värde, vilket även ökar klimatnyttan. I en svagare konjunktur är det än viktigare att bygga konkurrenskraft genom välinvesterade anläggningar och en verksamhet som är effektiv i varje steg. Sågverkens konkurrenskraft är avgörande för lönsamhet och värde i skogen, såväl som för lönsamheten i fiberindustri och bioenergi.

 • 5,1Miljarder SEK

  Omsättning 2023
 • 1,9Miljoner SEK

  Antal kubikmeter 2023
 • 895

  Antal anställda
 • 5

  Antal sågverk
 • 3

  Antal förädlingsenheter

Utvecklas och trivs hos oss

Lediga jobb hos oss