SCA i Baltikum

SCA äger ca 70 000 hektar mark i Estland, Lettland och Litauen. Vi har också verksamhet vid terminaler i Estland och Lettland.

SCAs skogsbruk i Estland och Lettland är certifierat enligt FSC® and PEFC och i Litauen enligt FSC®. Vi är även certifierade enligt ISO 14001. All avverkningsverksamhet sker med lokala entreprenörer. 

Huvudkontoret ligger i Tallinn i Estland men vi har även kontor på andra orter. SCA i Baltikum ansvarar även för inköp av virke i Estland, Lettland och Litauen. Vi köper främst massaved efter behov för SCAs svenska industrier. Vi agerar med tre egna terminaler i Kunda, Pärnu och Skulte.

Lettland

skogsinnehav Baltikum

Skogsinnehavet i Lettland finns främst i norra och nordöstra Lettland. Skogarna består till stor del av självföryngrad skog. Det betyder att det finns mer lövträd än vi normalt har i våra svenska skogar men det finns även en hel del fina granbestånd. 

Estland

Skogsinnehavet i Estland finns på öarna Dagö och Ösel och även på fastlandet. Skogarna består främst av tall, men även en del björk. 

Litauen

Skogsinnehavet i Litauen består främst av tall. Fastigheterna är utspridda över hela Litauen, med en tyngdpunkt i landets sydostliga delar och relativt nära huvudstaden Vilnius.