Fler ansvarsarter

Här berättar vi om några fler av SCAs ansvarsarter och om vad de har för behov. Den svarta plattbaggen är till exempel beroende av en speciell sorts svamp som växer på brandskadade björkar, medan tallgråtickan trivs bäst i så kallade sandskogar som inte har varit kalavverkade.

Mindre frågeteckenbock

Tallgråticka

Tallgråticka

Violettgrå tagellav

Violettgrå tagellav

Slaguggla

Slaguggla

Svart plattbagge

Flodpärlmussla