Bygga bro vid föryngringsavverkning

Här får du veta vad som gäller för att bygga en bro vid SCAs föryngringsavverkningar så att skotaren kan ta sig över utan att skada vattendrag.

Utbildningsfilmer

Brobygge vid föryngringsavverkning - svenska

Building a bridge in final felling - english subtitles

Sillaehitus - estonian subtitles