SED i föryngringsavverkning

Här finns utbildningsfilmer och en skriftlig instruktion som beskriver SCAs metod SED i föryngringsavverkning.

SED står för Skonsam Effektiv Drivning och är SCAs egen metodik för att planera och arbeta med föryngringsavverkning så att vi minskar antalet körskador. Filmerna visar hur vi arbetar praktiskt med SED i skogsbruket. Nedan finns även SCAs SED-instruktion för föryngringsavverkning.

Utbildningsfilmer

SED i föryngringsavverkning svensk version

SED method Gentle effective logging - with English subtitles

SED-meetodiga - with Estonian subtitles

Instruktion SED

Läs instruktionen