Vår affärsmodell

SCA är Europas största privata skogsägare, med 2,7 miljoner hektar mark. Vår affärsmodell är att uthålligt skapa högsta möjliga värde i och av denna unika resurs. Vi har en växande skogstillgång och en hög självförsörjningsgrad inom råvara, energi och logistik.

Vi har byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Genom våra integrerade och välinvesterade industrier maximerar vi värdet av varje träd. Av råvaran utvecklar SCA produkter för kunder världen över. Vi erbjuder trävaror, massa, förpackningar, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Alla SCAs produkter har en långsiktigt stigande efterfrågan samtidigt som de möter höga krav på hållbarhet och kvalitet. Våra produkter och vår skog spelar en allt viktigare roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Skog

Mer om Skogs verksamhet

Trä

Mer om Träs verksamhet

Massa

Mer om Massas verksamhet

Containerboard

Mer om Containerboards verksamhet

Förnybar energi

Mer om Förnybar energis verksamhet

Logistik

Mer om Logistiks verksamhet