Alternativa metoder i tallskog

Utbildningsfilm som visar hur SCA arbetar med alternativa avverkningsmetoder i tallskog för att kunna ta större hänsyn och gynna de naturvärden som finns i bestånden.

Utbildningsfilmer

Alternativa metoder i tallskog

Adapted methods for pine forests