Terminaler

Vi har en stark närvaro i Sverige genom terminalerna i Umeå och Sundsvall som betjänar regionens industrier. I kombination med vårt terminalnätverk i andra delar av landet samt i Europa och Nordamerika tillhandahåller vi transporter till nästan vilken plats som helst med olika transportslag.

Vi har en stark närvaro i Sverige genom terminalerna i Umeå och Sundsvall som betjänar regionens industrier. I kombination med vår samarbetsterminal i Europas största hamn Rotterdam tillhandahåller vi transporter till nästan vilken plats som helst med vilket transportslag som helst. Kiel är den perfekta anslutningen till central-, öst och sydeuropa, och London ligger mitt i den brittiska marknaden.

Våra terminaler är utrustade för att hantera en mängd olika slags gods och transportslag. Vi är specialiserade på att hantera skogsindustriprodukter, men ger samma goda service när det gäller containrar, rullande gods, allmänt gods, projektgods och på vissa terminaler även bulkgods.

Vi har en stor lagerkapacitet i våra terminaler, men även lagringsytor utomhus. Verksamheten är ren och kvalitetskraven höga.

Orter

SCA tillhandahåller omfattande sjö- och landtransport tjänster inom Europa och till översjömarknader. Verksamheten stöds av ett nätverk av terminaler på strategiska platser i Sverige och Europa. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi garantera samma höga kvalitet på tjänster och kunderbjudanden på samtliga terminaler. Sverige: Oxelösund och Malmö. Europa: Rotterdam, Vasa, Pasajes, Livorno, Honfleur, Hull, Milano, Tarragona, Tilbury, Rauma och Stettin. Nordamerika: Port Arthur, Fernandina Beach och Searsport.

Ny containerhamn i Sundsvall

SCA investerar 460 miljoner kronor i Tunadalshamnen, Sundsvall. Investeringen omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering.

  Läs mer

  Terminaltjänster

  Magasinering

  Godshantering

  Administration

  Kontakt terminaler

  Peter Gyllroth, Terminalchef Sundsvall

  Peter Gyllroth

  Terminalchef Sundsvall

  Steve Harley, Terminalchef Umeå

  Steve Harley

  Terminalchef Umeå

  Jörn Grage, Terminalchef Kiel

  Jörn Grage

  Terminalchef Kiel