Terminal Sundsvall, SCA Sourcing & Logistics.

Terminaler

Terminaler

Våra strategiskt placerade terminaler vid Östersjön och Nordsjön bildar ett perfekt nätverk som gör att vi kan erbjuda en helhetslösning tillsammans med våra frakttjänster och marina tjänster.

Vi har en stark närvaro i Sverige genom terminalerna i Umeå och Sundsvall som betjänar regionens industrier. I kombination med vårt terminalnätverk i andra delar av landet samt i Europa och Nordamerika tillhandahåller vi transporter till nästan vilken plats som helst med olika transportslag.

Vi har en stark närvaro i Sverige genom terminalerna i Umeå och Sundsvall som betjänar regionens industrier. I kombination med vår samarbetsterminal i Europas största hamn Rotterdam tillhandahåller vi transporter till nästan vilken plats som helst med vilket transportslag som helst. Kiel är den perfekta anslutningen till Central-, Öst och Sydeuropa, och London ligger mitt i den brittiska marknaden.

Våra terminaler är utrustade för att hantera en mängd olika slags gods och transportslag. Vi är specialiserade på att hantera skogsindustriprodukter, men ger samma goda service när det gäller containrar, rullande gods, allmänt gods, projektgods och på vissa terminaler även bulkgods.

Vi har en stor lagerkapacitet i våra terminaler, men även lagringsytor utomhus. Verksamheten är ren och kvalitetskraven höga.

Orter

SCAs tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader. Verksamheten stöds av ett nätverk av terminaler på strategiska platser i Europa.

Orter
Orter
Orter

SCA investerar 460 miljoner i en ny containerhamn

Läs mer
Ny containerhamn i Sundsvall
Ny containerhamn i Sundsvall

Magasinering

Våra lager håller normalhög standard för magasinering och hantering av skogsindustriprodukter, allmänt gods och annat lämpligt gods.

Våra lager ligger normalt inom säkra områden som bevakas enligt ISPS-koden.

Vi har stora ytor för magasinering utomhus inom områden som bevakas enligt ISPS.

Magasinering
Magasinering

Godshantering

Hanteringen utförs med moderna specialmaskiner anpassade till respektive uppgift. Bland maskinfabrikaten återfinns Linde, Kalmar, Cargotech, Terex Gottwald, Mantsinen, Liftec m.fl.

Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet och rätt inställning till säkerhet och kvalitet, vilket är skälet till att det blir så få skador.

Godshantering
Godshantering

Administration

Vi har moderna lagerhanteringssystem som gör att vi kan spåra enskilda godsenheter och hantera gods i enlighet med FIFO och andra lagerstrategier.

Vi kan erbjuda tullmagasinlösningar.

Vi kan erbjuda leverantörsstyrda lager (VMI) och sköta andra delar av våra kunders försäljningsadministration.

Normalt arbetar vi enligt ett standardiserat tillvägagångssätt som fastställs i samarbete med kunderna.

Vi är AEO-certifierade.

Administration
Administration