En medarbetare i justerverket.

Hälsa och säkerhet

SCAs viktigaste mål är att alla ska komma hem friska och oskadda från arbetet. Genom vårt ZERO-program arbetar vi metodiskt med frågor kopplade till hälsa och säkerhet.

I ZERO-programmet har vi byggt upp en verktygslåda med ett antal viktiga verktyg för till exempel livräddande rutiner och riskbedömningar. En central utgångspunkt är att alla olyckor går att förebygga. 

Vi arbetar bland annat med:

  • förebyggande arbete för att identifiera och åtgärda brister och risker.  
  • att rapportera och analysera inträffade händelser för att identifiera bakomliggande orsaker. På så sätt kan vi vidta åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.
  • att förändra våra beteenden. En viktig del är BBS, beteendebaserad säkerhet, ett metodiskt och enkelt sätt att uppmärksamma varandra att arbeta säkert. Alla medarbetare förväntas engagera sig och delta aktivt.  
  • att utbilda våra ledare och medarbetare i hälsa och säkerhet.
  • en årlig hälsa- och säkerhetsvecka, med många olika aktiviteter för alla medarbetare.

På varje enhet finns en tydlig skyddsorganisation, lokala mål och handlingsplaner. Arbetsmiljöarbetet på våra bruk är certifierat enligt ISO 45001.

Alla medarbetare har rätt att avbryta ett arbete om situationen upplevs osäker.

Det systematiska arbetet med hälsa och säkerhet har givit ett tydligt resultat, men ännu är vi inte i mål. Vi fortsätter vårt arbete mot vår nollvision för olyckor.

Företagshälsovård

Alla SCAs medarbetare har tillgång till företagshälsovård. Företagshälsovården bedriver arbetsrelaterad hälsovård men arbetar också förebyggande för hälsa och välbefinnande. De arbetar under sekretess och genomför även slumpvisa drogtester.