Ny skog med föryngringsgaranti

Ny skog med föryngringsgaranti är en tjänst som ger dig markberedning och plantering till fast pris i ett paket – och ett löfte om att vi gör om arbetet om plantorna inte växer som de ska. Tryggt för dig som vill komma igång med nästa generation skog.

En riskfri investering

Att plantera ny skog kan upplevas som en osäker investering, då skadedjur, torka och andra yttre omständigheter kan ta död på delar av det nya beståndet. Nu slipper du oroa dig! När du tecknar avtal med oss får du markberedning och plantering till ett fast pris och en garanti för att dina plantor kommer att växa som de ska. Senast två år efter plantering gör vi en återväxtkontroll och om hela eller delar av planteringen inte är godkänd gör vi om arbetet – helt utan extra kostnad.

Fördelar med garantin

  • Trygghet - Du betalar ett fast pris för slutresultatet och kommer inte drabbas av oväntade utgifter under arbetets gång.
  • Resultat - Våra beprövade metoder i kombination med garantin säkerställer ett bra resultat för din skog.
  • Tydlighet - Avtalet är tydligt och du får kontinuerlig återkoppling så att du alltid vet vad som sker i din skog.
  • Tid till annat - När du tecknat avtalet ingår alla tjänster som ger din nya skog en bra start.

Virkesköparen tipsar

Så går det till 

I samband med eller efter en avverkning tecknar du ett avtal på din föryngring som innebär att du betalar ett fast pris för slutresultatet.

  • Markberedning - Ungefär ett till två år efter att din skog har avverkats förbereder vi din mark för den nya skogen. Metoden anpassas efter markens förutsättningar för att dina nya plantor ska få en bra start.
  • Plantering - Ett år efter markberedning sätter vi nya plantor på din mark. Val av plantor anpassas efter din marks förutsättningar och dina önskemål.
  • Återväxtkontroll  - Två år efter planteringen gör vi en återväxtkontroll. Om hela eller delar av planteringen inte håller det vi utlovat så analyserar vi orsaken och gör om arbetet på det område som inte är godkänt – helt utan kostnad.
  • Säkert resultat - Om vi har gjort om hela eller delar av arbetet gör vi en ny kontroll efter ytterligare två år. På så sätt garanterar vi dig maximal återväxt i din skog!

Frågor och svar om tjänsten

Ladda gärna ner och läs mer om Ny skog med föryngringsgaranti i vårt informationsblad.

Bli kontaktad av oss

Vår samlade kunskap är din. Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om våra skogliga tjänster eller boka en kostnadsfri rådgivning med din lokala virkesköpare.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Samtycke *