Bolagsstyrning i SCA

Det övergripande målet med bolagsstyrning är att på bästa sätt tillgodose ägarnas krav på avkastning på investerat kapital. SCA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om koden och den svenska modellen för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings hemsida www.bolagsstyrning.se.

BOLAGSORDNING

REGISTRERINGSBEVIS

SCAs årsstämma 2024

Relaterat innehåll