Vår historia

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) grundades 1929 genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. 1975 tog SCA sitt första steg mot att bli ett konsumentvaruföretag i och med köpet av det svenska hygienföretaget Mölnlycke. 2017 delades SCA koncernen i två noterade bolag, skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity.

Milstolpar

SCAs äldsta föregångare Galtströms bruk grundades 1673. Galtströms bruk är Medelpads äldsta, största och sista järnbruk och var i drift mellan åren 1673 och 1916.

1929 SCA Grundas

1929 SCA grundas

1930-1949 Produktion av pappersmassa

1930-1949 Pappersmassa

Efter andra världskriget

Efter andra världskriget ökade SCAs försäljning och vinster kraftigt.

SCA börsintroduceras

SCA börsintroduceras

1958 Pappersepoken börjar

1958 Pappersepoken börjar

Start för produktion av förpackningspapper

Utvecklingen fortsätter med köp och uppbyggnad av wellpappanläggningar i såväl Sverige som Europa. 1960-talet kom att medföra stora förändringar för SCA.

1961 startskottet för SCAs förpackningsrörelse

1961 startskottet för SCAs förpackningsrörelse

PM 4, Ortviken som tillverkade LWC-papper till magasin

1967 startade pappersmaskin 4 på Ortviken

Hygienverksamheten och utökad tryckpappersverksamhet

1975 tog SCA sitt första steg mot att bli ett konsumentvaruföretag.

1975 förvärvades Mölnlycke

1975 förvärvades Mölnlycke

80-talets expansion

80-talets expansion

På 90-talet får SCA en ledande ställning i Europa

På 90-talet får SCA en ledande ställning i Europa

Under 2000-talet fortsätter mjukpappersexpansionen

Förvärven av Georgia-Pacific Tissue och Tuscarora ger ger SCA en stark ställning inom mjukpapper för storförbrukare respektive skyddsförpackningar i Nordamerika.

Verksamheten i Nordamerika får en rejäl skjuts

Verksamheten i Nordamerika får en rejäl skjuts

2007 startskottet för vindkraftssatsning

Expansion i Sydamerika

Expansion i Sydamerika

2012 SCA avyttrar hela sin förpackningsverksamhet

2012 SCA avyttrar hela sin förpackningsverksamhet

2013 - SCA Care of life

2013 SCA Care of life

2014-Samarbetet med Vinda förstärks

2014 Samarbetet med Vinda förstärks

 2015 Mångmiljardsatsning på Östrand

2015 Mångmiljardsatsning på Östrand

2016 - Tidningspappersmaskin läggs ner

2016 Tidningspappersmaskin läggs ner

 2017 SCA delas i två börsnoterade företag

2017 SCA delas i två börsnoterade företag

2019 Miljardinvestering i Obbola pappersbruk

2019 Miljardinvestering i Obbola pappersbruk

2020 - Tryckpappersproduktionen avvecklas

2020 Tryckpappersproduktionen avvecklas

2021 - Biodrivmedel tillverkas

2021 Biodrivmedel tillverkas