markberedare

Fjärrstyrd markberedare

SCA är deltar i ett utvecklingsarbete där målet är en fjärrstyrd markberedningsmaskin. Skogforsk leder projektet och står bakom arbetet i testmiljön medan SCA är markvärd och bidrar med en basmaskin.

Skogforsk har under många år arbetat med fjärrstyrning och automatisering av skogsmaskiner. Hittills har arbetet varit fokuserat på en skotare, men nu ska även en markberedningsmaskin testas. Målet är att föra tekniken kring fjärrstyrning av skogsmaskiner närmare tillämpning.

– SCA är engagerade i flera utvecklingsprojekt kring skogsmaskiner, och fjärrstyrning ser vi som extra intressant. Vi har goda erfarenheter av samverkansprojektet med en fjärrstyrd virkeslastare på vår virkesterminal i Torsboda och vill gärna delta i arbetet med en fjärrstyrd markberedare. Vi bidrar med en maskin och mark för testkörningar, medan Bracke Forest står för markberedningsaggregatet, säger Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering vid SCA Skog.

Bättre arbetsmiljö

Skogforsk arbetar utifrån hypotesen att markberedningsmaskiner är mindre komplicerade att fjärrstyra än skotare och skördare. Markberedare rör sig över hyggen där de flesta träd är borta, vilket underlättar kommunikationen mellan maskin och operatörsstation. Genom att utveckla och testa fjärrstyrd markberedning kan man får fram vilken ytterligare kunskap och teknik som behövs för att fjärrstyrning ska kunna fungera i skogsbruket generellt.

En annan anledning till att markberedare är intressanta att fjärrstyra är att markberedningsförarna utsätts för skadliga helkroppsvibrationer i högre grad än andra skogsmaskinförare. 

– Vi skulle kunna skapa en bättre arbetsmiljö och undvika vibrationer om maskinerna kunde fjärrstyras från en fristående operatörsstation, poängterar Magnus.

Den fjärrstyrda markberedningsmaskinen utvecklas successivt under våren 2024 för att efter sommaren testköras på ett hygge på SCA-mark. Maskinen kommer då att styras av förare från en operatörsstation i närheten av hygget.

 
 
test av fjärrstyrd markberedare

Aktuell status