Kvinna som tittar i en skogsbruksplan

Allt börjar med en skogsbruksplan

En skogsbruksplan beskriver hur din skog ser ut och hur den växer. Den ger en nulägesbeskrivning av skogen från det tillfälle planläggaren är ute och tittar och innehåller råd om skötselåtgärder för de kommande tio åren. Den är ett bra hjälpmedel för att nå dina mål med ditt skogsbruk.

Du får både en beskrivning av din fastighet som helhet och en detaljerad beskrivning av varje bestånd. Planen innehåller t ex information om fastighetens areal, trädens ålder, tillväxt, typ av skogsmark, virkesförråd fördelat på trädslag samt natur- och kulturvärden. I åtgärdslistan ser du vilka åtgärder du bör göra och när.

Detta ingår i din plan

Med en plan har du goda förutsättningar att nå dina mål med fastigheten. Planen ger dig bland annat:

  • Inledande dialog med din virkesköpare runt dina önskemål.
  • Inventering av din skogsfastighet i fält.
  • En grundlig beskrivning av fastigheten.
  • Skötsel- och åtgärdsförslag baserade på dina mål.
  • Bra underlag vid ekonomisk planering av kassaflöde och beskattning.
  • Underlag som håller kraven för att bli certifierad enligt PEFC och med komplettering även kraven för FSC®.
  • Möjlighet att jobba i din skog var du vill via Skogsvinge.
  • Tillförlitliga uppgifter vid värdering av fastigheten.

Ny skogsbruksplan

Kontakta oss för att beställa

Ajourhållning av skogsbruksplan

Kontakta oss för att beställa

Revidering av skogsbruksplan

Kontakta oss för att beställa

Ett lyft för Ewa

Läs hela intervjun här

Bli kontaktad av oss

Vår samlade kunskap är din. Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om våra skogliga tjänster eller boka en kostnadsfri rådgivning med din lokala virkesköpare.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Fältet är obligatoriskt.
Fyll i en giltig e-postadress.
Fältet är obligatoriskt.
Samtycke *