Enklare att bruka skogen

Skogsbruksplanen är ett viktigt hjälpmedel som beskriver hur din skog ser ut och hur den växer. Du får ett bra beslutsunderlag som hjälper dig att förstå vad, när och hur du ska göra för att sköta din skog på bästa sätt.

Planen ger dig både en detaljerad beskrivning av din skogsfastighet som helhet och en beskrivning av varje bestånd. Den ger också förslag på hur du ska sköta skogen på kort och lång sikt för att du ska nå de mål du satt upp.

Med planen kan du också lättare få grepp om framtida inkomster och utgifter så att du långsiktigt kan öka intäkterna i ditt skogsbruk. Skogsbruksplanen utgör alltså inte bara grunden för den skogliga planeringen utan också för den ekonomiska. Därför rekommenderar vi att du skaffar en plan. Har du en gammal plan kan det vara läge att uppdatera den.

Planen ger dig

  • Komplett översikt av din fastighet
  • Detaljerade uppgifter om din skog med bl a virkesförråd, trädslagsblandning, ålder
    och naturvärden
  • Förslag på åtgärder och optimala tidpunkter för att utföra dem

Kontakta våra virkesköpare

Logga in i din skog

I Skogsvinge hittar du allt för att sköta din skog och dina skogsaffärer. Titta i kartan, ta del av dina kontrakt, utvärdera genomförda insatser och planera för framtida åtgärder.

Logga in i din skog