Kontakter

Kontakter

Jon Persson, Chef Vindkraft

Jon Persson

Chef Vindkraft

Milan Kolar, Avdelningschef Vindkraft

Milan Kolar

Avdelningschef Vindkraft

Till Henschel, Projektledare Vindkraft

Till Henschel

Projektledare Vindkraft