SHAPE framtidssäkrar vår verksamhet

SHAPE är ett koncernövergripande projekt som innebär både förändrade arbetssätt och ett nytt gemensamt IT-system.

Genom att byta ut den befintliga paletten av IT-system samt etablera gemensamma processer och arbetssätt kan vi utnyttja standardlösningar och stordriftsfördelar där det skapar värde. Med mindre manuell hantering kommer vi kunna att rikta in oss på mer analysbaserat arbete. SHAPE lägger grunden för ytterligare digitalisering och automatisering.

De områden som ingår i SHAPE är:

  • produktionsplanering
  • transport- och lagerhantering
  • ekonomi
  • försäljning
  • inköp
  • underhåll
  • HR

SHAPE står för SCAs Harmonisering av Administrativa Processers Effektivitet och projektet kommer att pågå fram till 2026.