Ny massafabrik för CTMP

En växande global CTMP-marknad i kombination med vår gedigna erfarenhet och kompetens av mekanisk massa gör att vi nu har en helt ny massafabrik på Ortvikens industriplats med en kapacitet på 300 000 ton.

Björk är en råvara som SCA är en av få i världen att kunna hantera, men som är perfekt för att kunna ta fram speciellt kundanpassad massa. Det är helt enkelt en svårhanterlig, men väldigt mångsidig råvara. Volymen björk o SCAs skogar har ökat rejält de senaste åren. Det gör att vi ytterligare kan förbättra möjligheterna att skräddarsy vårt erbjudande till våra kunder. Ny teknik och utrustning gör även att miljöprestandan förbättras.

Ortvikens industriplats är en perfekt plats för den nya CTMP-anläggningen. Modern utrustning från pappersproduktionen kan användas och SCA har beslutat att investera 1,45 miljarder.

Men det finns flera tungt vägande skäl till att den utökade CTMP-produktion förläggs till Ortvikens industriplats. Det krävs ganska stora insatser för att modernisera den anläggning för mekanisk massa som nu är i drift på Östrands massafabrik. Att flytta CTMP-tillverkningen förenklar även de expansionsplaner som finns sulfatmassafabriken.

Den moderna utrustning som finns på Ortvikens industriplats sparar både tid och pengar. Bygg- och markarbetn är redan i full gång och CTMP-anläggningen installeras i existerande byggnader. Ny flishantering och en ny byggnad för avvattning, torkning och balning etableras.

Vår nya massafabrik invigdes 16 maj 2023.

Ortvikens industriplats är en perfekt plats för den nya CTMP-anläggningen. Modern utrustning från den nedlagda pappersproduktionen kunde återanvändas och med en nyinvestering på 1,45 miljarder kunde den nya fabriken invigas den 16 maj, 2023.

Vid tillverkning av kemisk termomekanisk massa, CTMP, används vedflis som behandlas med natriumsulfit och ånga innan den mals till massa som sedan bleks med väteperoxid. Natriumsulfiten tillverkar vi själva från svaveldioxid och natriumhydroxid.

Fabriken är utformad för att kunna erbjuda ett brett produktutbud och att även kunna skräddarsy produkter till kunder över hela världen. Det är framför allt tillgången till – och förmågan att kunna hantera olika vedslag som tall, gran, asp, contorta och inte minst björk som möjliggör det breda produktutbudet. Björk är en mångsidig, men svårhanterlig råvara som SCA är en av få i världen att kunna hantera. Dessutom har ny teknik och utrustning gjort att miljöprestandan nu ytterligare förbättras.

Vi sätter säkerheten främst