En säker arbetsplats

Inom SCA har hälso- och säkerhetsarbetet allra högsta prioritet. Sedan flera år driver vi programmet ZERO, med målet att alla ska komma hem friska och oskadda från arbetet. Namnet på programmet är kopplat till vår vision – att antalet arbetsplatsolyckor ska vara noll: ZERO. 

Vi har gjort mängder av praktiska åtgärder för att bygga bort olika risker, men det viktigaste är att förändra vårt beteende och där arbetar vi bland annat med BBS, beteendebaserad säkerhet. BBS bygger på att man månar om varandra och hjälps åt att jobba säkert.

Sedan starten av ZERO-programmet har sjukfrånvaron minskat med över 800 dagar per år. Det är givetvis positivt för SCA, men framför allt är det viktigt för varje enskild person som slipper skada sig på arbetet. Nu jobbar vi vidare mot nollvisionen.

Förutom att vi jobbar hårt för att minska arbetsolyckor, jobbar vi även på många andra plan för att vara ett hälsosamt företag. Livsbalans, trygghet och trivsel behövs också för att vi ska må bra.