Kalk med paten från Galtströms bruk

Vid en genomgång av inventarierna i träpatronen Fredrik Bünsows sommarhus, Merlo Slott, påträffade SCA en kalk med paten i silver, som sedan lång tid förvarats där. Vid närmare efterforskningar visade sig att föremålen hörde till Galtströms brukskyrka. Kyrkan, som tidigare ägts av SCA, men som idag ägs och förvaltas av Njurunda församling, uppfördes i trä vid slutet av 1600-talet.

Från kalken och patenen har nattvardsvinet och brödet delats ut.

Kalkens fot har en graverad dekor i form av en liten Golgatakulle med ett tomt kors. På korsstamen finns en liten inskriftstavla – INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Jesus från Nasaret judarnas konung). Noden, (kulan på foten) som är har en ålderdomlig, närmast medeltida prägel, är försett med Jesusmonogrammet IHS. På fotkanten finns guldsmedens initialer i ligatur EHB, vilket syftar på Erich Hanbom som var verksam i Härnösand från 1600-talets slut och fram till 1730-talet. Cuppan är invändigt förgylld och förgyllningen forsätter nedanför mynningskanten. Patenen, som delvis är förgylld, har formen av en tallrik med smalt brätte och plan spegel. Patenen har en graverad inskrift som syftar på Claes Depken, som medverkade vid grundandet av Galtströms bruk 1673.

Kalken och paten omnämns i kyrkans äldsta bevarade inventarium från 1700-talet. Det lilla formatet på både kalk och paten tyder på att de inte enbart brukats i själva kapellet, utan även vid sockenbud.

Det är en gammal sed starkt förbundet med livets slutskede och med en likaså stark koppling till bygden. När åldern tog ut sin rätt och/eller sjukdom drabbade invånarna var det svårt eller omöjligt att delta i gudstjänsterna. Då fick prästen göra hembesök hos dem som önskade samtal med honom eller att undfå nattvarden. Sockenbud, är själva budet som prästen får att besöka sjuka och ge dem nattvarden. Prästen tog då alltid med sig sockenbudstyget – en kalk med paten, flaska för vin och en oblatask med oblater. Oftast var de insatta i ett särskilt anpassat fodral. Emellanåt är fodralen försedda med remmar för att bäras över axeln. Ibland fick de plats i prästens ficka. Sockenbud var mycket vanligt i Sverige långt in på 1900-talet, men förekommer idag mer sparsamt. 

Kalken och patenen har brukats i Galtström, förmodligen inte bara i kapellet utan antagligen har den följt med prästerna på hembesök i generationer.