När skogen är omkring 40 år och träden börjar stå tätt är det dags att gallra - och du kan få den första inkomst från din skog. Klenare träd med sämre kvalitet gallaras ut och de finare stammarna lämnas kvar. De som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke tills det är dags för slutavverkning. 

Du bestämmer

Berätta för din virkesköpare om dina önskemål. Kanske vill du spara favoritsvampstället, bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig. Rådgör med din köpare om vilken naturhänsyn du ska lämna, om du behöver bygga en väg eller vilken årstid som är mest lämplig. Att bygga väg eller avverka på barmark kan ge mer pengar i plånboken.

Vi ansvarar för hela kedjan

Från det att du skrivit kontrakt ansvarar vi för hela kedjan, från gallringstillfället tills dess att virket är levererat och inmätt vid en industri eller virkesterminal och du har fått din ersättning.

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade gallringslag som anpassar gallringen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande. 

Kontakta våra virkesköpare

Handshake. Handslag

Virkesprislistor

Vill du sälja virke? Ta del av våra virkesprislistor för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Till prislistorna
Skogsvinge, Helge Hedlund, Erik Tepsa, laserskanning, skog, skogsägare, virkesköpare, forest, wood purchasers, forest owner, laser scanning, SCA Skog

Hitta din virkesköpare

Låt oss vara ditt bollplank i frågor som rör din skogsfastighet. Vi finns lokalt på många orter - från Sundsvall i söder till Kiruna i norr.

Kontakta virkesköpare