SCAs RoRo-fartyg ute på havet

Konkurrenskraftiga logistiska lösningar

SCA Logistics tillhandahåller konkurrenskraftiga logistiska lösningar och ständigt förbättrade tjänster i kundernas hela leverantörskedja. Det bidrar till att öka värdet på våra kunders produkter.

Om oss

SCA Logistics tjänster omfattar flera led i logistikkedjan, från landtransporter, terminalhantering och lagring till marina transporter på alla områden av världsmarknaden. Det stöds av ett strategiskt placerat terminalnätverk i Europa och Nordamerika. Bolaget har egna och chartrade fartyg i närsjöfart och en stark kundposition hos många transportföretag på marknaden.

Sjötransporter

Väg och järnväg

SCA Logistics kortfilm

Våra tjänster

Godstyper

Godstyper

Terminaler

Terminaler

Ny containerhamn i Sundsvall

Leverantörer