SCA Logistics tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader. Verksamheten stöds av ett nätverk av terminaler på strategiska platser runt om i Europa och Nordamerika.

Om oss
SCA Logistics tillhandahåller konkurrenskraftiga logistiska lösningar och ständigt förbättrade tjänster i kundernas hela leverantörskedja. Det bidrar till att öka värdet på våra kunders produkter.

Om oss

Sjötransporter
SCA Logistics erbjuder frakt på Containerfartyg och RoRo. Läs mer nedan om de olika alternativen.

Sjötransporter

Väg & Järnväg
Vi hanterar stora volymer av transporter på väg och järnväg. I kombination med våra övriga transportslag kan vi skapa effektiva leverantörskedjor. Transporter på väg och järnväg upphandlas i stora och globala anbud för att överträffa efterfrågan på kapacitet, kvalitet och värde.

Väg & Järnväg

Terminaler
Våra strategiskt placerade terminaler vid Östersjön och Nordsjön bildar ett perfekt nätverk som gör att vi kan erbjuda en helhetslösning tillsammans med våra frakttjänster och marina tjänster.

Terminaler

New Ways Magazine
Vår tidning skickas ut till våra kunder och leverantörer fyra gånger per år. New Ways skrivs i Sundsvall och erbjuder en uppdatering och nyheter om vad som händer hos oss och i vår bransch.

New Ways Magazine

Kontakta oss

Kontakta oss

Samrådsunderlag för utökad landbyggnad

Samrådsunderlag