Grot-anpassad föryngringsavverkning

Här får du veta hur SCA arbetar med grotanpassad slutavverkning och tar reda på grenar och toppar som sedan blir till grön energi.

Utbildningsfilmer

Grotanpassad föryngringsavverkning

GROT method – brash handling in final felling

Grot meetodiga - Estonian subtitles