Jaga och fiska

Jakt har en viktig roll i skötseln av våra skogar. Varje år upplåter vi jakt åt tusentals jägare. I våra skogar finns också gott om fina fiskevatten.

Jakten har en viktig roll i skötseln av våra skogar och är en integrerad del i vårt skogsvårdsarbete. Ansvarsfull jakt behövs för att undvika skogsskador och för att gynna den biologiska mångfalden. Vi upplåter jakt för tusentals jägare varje år och såväl jakt på älg som småviltsjakt på hare, ripa och tjäder bjuder på fina naturupplevelser.

Det finns även gott om fiskevatten på våra marker och merparten av dessa är samägda fiskevatten.

Här kan du läsa mer jakt och fiske och vad som gäller på våra marker. Dagkort för småviltsjakt och fiskekort köper du enkelt i vår webbshop för jakt och fiske.

Tänk på att jakt och fiske inte ingår i allemansrätten. Men allemansrätten har ändå stor betydelse eftersom den gör det möjligt att ta sig till jaktmarker och fiskevatten.

Köp kort för småviltsjakt och fiske

Till webbshopen

Att jaga och fiska på SCA-mark