Våra vägar

Våra skogsbilvägar som är öppna för trafik får nyttjas av jägare, fiskare, bärplockare och andra som vill röra sig ute i skogen.

SCA har runt 2 600 mil skogsbilvägar på sina marker runt om i norra Sverige och merparten av dessa vägar håller vi öppna för allmänheten. Det betyder att vem som helst får köra på dem!

Tänk på detta

Skylt vid bilväg
  • Vi underhåller främst vägarna när de ska användas i vår verksamhet, vilket betyder att en del vägar kan vara i sämre skick.
  • Du kör på skogsbilvägarna på eget ansvar så tänk på att köra försiktigt och anpassa din hastighet. Om inte vägen känns bra, kör inte på den. 
  • Om det finns en öppen och relativt ny vägbom vid vägens början kan det hända att bommen blir låst utan förvarning – undvik därför att köra på vägar med öppnade bommar.
  • Om vi håller på att avverka längs en skogsbilväg sitter det oftast skyltar som förvarnar om det. Kör då inte in på vägen – du riskerar att möta timmerbilar och det är inte alltid det finns utrymme att fordon kan passera varandra. 

Obs! Snöskoteråkning är generellt förbjuden på SCAs skogsbilvägar. Skoterkörning skadar planteringar och ungskog och det är mycket dyrt att ploga upp vägar där skotertrafik skett. I övrigt gäller terrängkörningslagen.

Stängda vägar

 I vissa fall kan vi behöva stänga vissa skogsbilvägar, till exempel i samband med tjällossning, höstregn eller om det pågår skogsbruksarbete längs vägen. Vi kan även stänga vägar för att de ska rustas upp eller underhållas. Vägar till områden där det finns flora och fauna som är känsliga för störningar kan också stängas vissa perioder. Då får du hitta en annan väg eller promenera in i området. 

Parkering

När du parkerar längs en skogsbilväg måste du se till att annan trafik kan passera din bil. Parkera därför alltid din bil på ett sådant sätt att övrig trafik inte hindras. Använd parkeringsfickor och naturliga parkeringsmöjligheter.

Kontakt

Kontakta närmaste lokalkontor via SCAs växel, tel 060-19 30 00, om du har frågor om öppethållande av vägar och snöplogning med mera.