Våra vägar

Våra skogsbilvägar som är öppna för trafik får nyttjas av jägare, fiskare, bärplockare och andra som vill röra sig ute i skogen.

Normalt kan våra skogsbilvägar som är öppna för trafik nyttjas av jägare, fiskare, bärplockare och andra som vill röra sig ute i skogen. I vissa fall kan det dock förekomma vissa inskränkningar i öppethållandet av våra skogsbilvägar. Till exempel i samband med tjällossningen, höstregn eller om det pågår skogsbruksarbete längs vägen. Även vägar till områden med störningskänslig flora och fauna kan hållas stängda. 

Tänk på detta när du färdas på våra vägar

  • Parkera din bil efter skogsbilvägarna på ett sådant sätt att övrig trafik inte hindras.
  • Använd parkeringsfickor och naturliga parkeringsmöjligheter.
  • Snöskoteråkning är generellt förbjuden på SCAs skogsbilvägar. Skoterkörning skadar planteringar och ungskog och det är mycket dyrt att ploga upp vägar där skotertrafik skett. I övrigt gäller terrängkörningslagen.

Kontakta närmaste lokalkontor via SCAs växel, tel 060-19 30 00, om du har frågor om öppethållande av vägar och snöplogning med mera.