Hållbara drivmedel

Vi vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa framtidens hållbara drivmedel.

Hållbara drivmedel bidrar till ett cirkulärt samhälle

Drivmedel baserade på hållbara råvaror spelar en viktig roll i klimatomställningen. SCA vill vara med och bidra även inom detta produktsegment och har tillsammans med St1 ett bioraffinaderi i Göteborg och ett projekt som förbereder för ett eventuellt bioraffinaderi vid Östrands massafabrik.

Ett stort antal länder har krav på inblandning av biodrivmedel i fordons- och flygbränsle och efterfrågan kommer för den överblickbara framtiden att överstiga tillgången. 

Skogsnäringen bidrar med förnybara och återvinningsbara material som därmed bidrar till att möjliggöra ett cirkulärt samhälle.
Skogsnäringen bidrar med förnybara och återvinningsbara material och möjliggör därmed ett cirkulärt samhälle.
En illustration på Biorefinery Östrand

Biorefinery Östrand

www.biorefineryostrand.com

Biorefinery Gothenburg