Kottklängning

Sedan vintern 2024 kan kan SCA klänga kottar i egen regi för att få fram frön från de egna tallodlingarna. Vid Wifstamon plantskola har man byggt en egenutvecklad torkugn och fröseparator för att få fram frön.

frö från kotte

Att klänga kottar innebär att man får kottarna att öppna sig och släppa ifrån sig fröna. Det kan låta enkelt men kräver en kvalitetssäkrad arbetsmetod för att inte skada de värdefulla fröna. SCA har under många år anlitat en entreprenör för sin kottklängning, men från och med i år kan man klänga en hel del kottar på egen hand.
– Det är bra att kunna göra en del av klängningsarbetet i egen regi, säger Marlene Lagergren som varit projektledare för klängningsbygget.

– Dessutom skapar vi sysselsättning över vintern i vår verksamhet som annars är väldigt säsongsstyrd. Och så höjer vi vår kompetens, inflikar Anders Tolblad, gruppchef på NorrPlant.

Egen konstruktion

Det har krävts mycket problemlösning och en del inspiration från andra för att utveckla både en ugn för torkning och en maskin som separerar fröna från kottarna.

– Det här är ju inga maskiner som går att köpa, utan vi har konstruerat dem själva. Sedan tog vi hjälp av ett företag för att bygga ihop allt, förklarar Marlene.

Kottarna kommer från de fröodlingar för tall och contortatall som SCA har runt Sundsvallsområdet. Kottarna plockades i höstas och har eftermognat på stora ramar i ett växthus och för att sedan lagras i kyllager fram tills att klängningsarbetet började i januari.

– Vi klänger bara tallkottar eftersom grankottar kräver en annan hantering, säger Marlene.

Personal på Wifstamon
Anders Tolblad och Marlene Lagergren, Wifstamons plantskola, NorrPlant

Ugn och fröseparator

Från kyllagret går kottarnas färd vidare till ett av Wifstamons växthus. Här huserar tiotusentals små plantor under vår- och sommarmånaderna, men nu finns här en stor container och en blå maskin med en rejäl tratt och nätklädd trumma som är ett par meter lång.

– Containern är vår varmluftsugn där kottarna torkas ungefär ett dygn för att öppna sig. Den andra delen är fröseparatorn, en slags jättetombola, där de öppna kottarna skakas runt så att fröna ramlar ner genom nätet och kan samlas upp i en platsbalja, berättar Marlene.

Kottarna som lämnar separatorn samlas upp på sin ram. Därefter vattnas de så att de stänger sig igen, innan de åker tillbaka in i ugnen för en andra omgång torkning, och därefter ett varv till i separatorn. Man måste nämligen klänga varje tallkotte två gånger för att få ut alla frön.

– Det brukar bli runt två kilo frön med vingar, säger Marlene.

Fröseparatorn

Tar hjälp av Skogforsk

För att veta om man har lyckats bra med klängningen har SCA skickat ett par provomgångar med frön till Skogforsk, som är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Efter klängningen har fröna kvar sina vingar men vid Skogforsks fröservice i Sävar tas vingarna bort och så testar man grobarheten.

– Att ha rätt grobarhet är enormt viktigt för att plantorna ska överleva och växa. Eftersom alla analyser såg bra ut kunde vi fortsätta med klängningen, säger Anders.

Alla frön transporteras i papperssäckar till Skogforsks fröservice. De hanterar frön både från SCA och från andra i branschen. Skogforsk erbjuder en rad tjänster så som att ta bort frövingarna, rensa och sortera frön samt analyser, rådgivning och utveckling av nya fröbehandlingsmetoder.   

Följa fröna

När fröna kommer tillbaka till NorrPlant efter ett par månader är de vinglösa, sorterade och redo för sådd.
– Merparten av fröna använder vi i årets sådd, men vi kan även lagra frön i frysen för kommande säsonger, säger Marlene.

Tack vare SCAs omfattande plantuppföljning, som följer utvalda plantors utveckling upp till tioårsåldern, kommer dessa premiärklängda frön att kunna följas upp.
– Det är väldigt bra, för vi vill ju se att de frön vi får fram ger plantor med hög kvalitet och stabila  träd som växer bra, avslutar Anders.