SCA Optimisation Programme

SCA Optimisation Programme är skapat för att göra din design- och korrugeringsprocess så effektiv som möjligt.

En viktig del i programmet är Corrugator Performance Assessment, en fullständig bedömning av prestandan i din korrugeringsprocess med konkreta rekommendationer för förbättrad körbarhet, effektivitet och kvalitet. En annan komponent är SCA Smart Box, ett digitalt simuleringsverktyg som gör att du kan testa olika konstruktioner utan risk för onödig åtgång av material, tid eller pengar. Vilka effektivitetsvinster kan du göra?

Optimera din korrugering

Fungerar din korrugeringsprocess som du önskar? Brister den i något led? Är slutproduktens kvalitet optimal? Om inte, vad är det som har gått snett? SCA Corrugated Performance Audit ger dig svaren.

Under tre dagar får du hjälp av ett team specialister inom korrugering och pappersteknik som gör en fullständig utvärdering. De ser över korrugeringsdata, analyserar slutprodukten, ger rekommendationer för optimerad kvalitet, effektivitet och produktivitet. Slutligen ser de till att förändringarna implementeras.

I utvärderingen ingår finjustering av parametrar för bättre kontroll av värme och åtgång av lim. Du får även instruktioner för bästa möjliga användning av våra liners i korrugeringsprocessen, samt vägleds till förbättringar för körning med liners som har låg ytvikt. Resultatet blir högre kvalitet på kartong, korrugering och tryck, minskad tidsåtgång och minskade kostnader. Därtill ökas operatörskunskapen och du får en fullständig kontroll av maskinens standard.

Think inside the Smart Box

Läs mer

Nu får vi färre anmärkningar när det kommer till kartongkvalitet

, Kundcitat

Vår stärkelsekonsumtion gick ner från 80-100 ton/månad till 62 ton/månad

, Kundcitat

Vår energiförbrukning har minskat märkbart

, Kundcitat