Revision

Vid årsstämman 2023 utsågs revisionsföretaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Fredrik Norrman som huvudansvarig revisor. Fredrik Norrman innehar inte några aktier i bolaget.

Dokumentation och revisorsyttrande

SCAs rapporter och presentationer