Ett högklassigt ledarskap

Vår filosofi är enkel: alla medarbetare ska kunna nå sin fulla potential. Därför jobbar vi kontinuerligt med att utveckla våra ledare - vi vill att dom ska vara världens bästa.

Hur vi får människor att växa och nå framgång är noga planerat. Alla nya medarbetare genomgår en introduktionsutbildning. Där berättar vi om vår unika värdekedja och vår framtid. Där pratar vi även om vårt medarbetarskap där engagemang, ansvar och samarbete är nyckelord. All professionell utveckling startar med våra affärsmål, där vi kombinerar individens ambition med företagets förväntningar. Alla medarbetare som har vilja och ambition ska få möjlighet att utveckla sig. Genom att ta fram och bygga talang inom företaget tar vi tillvara kraft och kompetens.

Vi utvecklar och stödjer ledarskap på alla nivåer

Att ha kraft och nyfikenhet att möta framtidens utmaningar är viktigt för alla våra medarbetare, och vårt ledarskap ska visa vägen för detta. I våra ledarskapsprogram får du utveckla dig själv och ditt ledarskap utifrån värdegrund och prestation.

Vår framgång är beroende av engagerade och kompetenta medarbetare. Vi behöver förbättra arbetsmiljön, vara öppna för utveckling och sträva efter ökad mångfald för att möta framtidens kompetens.

Ulf Larsson, VD och koncernchef