Ledarskap

SCA behöver ledare som inspirerar, utmanar, och motiverar medarbetarna att nå sin fulla potential och hjälper företaget att uppnå sina mål. Det är viktigt med nyfikenhet för att möta omvärlden och framtida utmaningar och att ha ett genuint intresse för både människor och affärer.

Vi har höga och tydliga förväntningar på våra ledare och samtidigt erbjuder vi ett brett stöd. Allt från en grundläggande utbildning för nya ledare, till ledarskapsprogram som hjälper de mer erfarna att ta ytterligare ett steg. Förutom att kurserna och programmen ger värdefulla kunskaper hjälper de dig att bygga upp ett nätverk inom företaget.

Vi stöttar också med mer specifika utbildningar kring exempelvis rekrytering, rehabilitering och ledarskap vid förändringar. Självklart får du också stöd från din chef och det finns alltid kompetenta kollegor att resonera med.

Som ledare har du en viktig roll att engagera medarbetarna och ge dem både en riktning och ett sammanhang. Vi förväntar oss att du sätter tydliga mål, gör regelbundna uppföljningar och återkopplingar för att vidareutveckla och för att fira framsteg. Vi vill att våra ledare ska bygga bra relationer, vara närvarande och ha en förståelse för vad varje enskild medarbetare behöver.

Som ledare, liksom för alla våra medarbetare, är kärnvärdena själva grunden. Vårt ledarskap baseras alltid på respekt, ansvar och högklassighet.