Specialinsatser för sällsynta arter

För en del hotade och sällsynta arter krävs det specialinsatser för att de ska överleva och öka i antal. Många åtgärder gör vi i våra mångfaldsparker, medan andra görs på utvalda ställen där vi har hittat arter som behöver stöd. Mosippor, slagugglor och timmerskapania hör till de arter som SCA har hjälpt på traven. Här kan du läsa om några av våra åtgärder.

Exempel på åtgärder

Speciell ved till sällsynt mossa

Hjälp för sällsynta fjärilar

Bränning har gynnat marksvampar

Slänter hjälper backsvalor

Åtgärder som gynnar mosippan