Vi utvecklar och driver SCAs växande engagemang inom vindenergi

För att klara klimatomställningen behöver samhället sänka beroendet av energi producerat med fossila bränslen samt öka andelen fossilfri energi. Vindkraft är en av nycklarna för att klara omställningen.

Några av Sveriges största vindkraftprojekt


Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Vid utgången av 2023 var kapaciteten för produktion av vindkraftsel på SCAs mark 9,0 TWh, vilket motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala vindkraftproduktion.  

Långsiktigt mål

SCA har som långsiktigt mål att säkra vindkraftsproduktion på egen mark om 11 TWh, vilket motsvarar en elektrifiering av samtliga personbilar i Sverige, samt utöka sin verksamhet för att vara en framtida ägare av vindkraft. Samtidigt utökar SCA sin verksamhet inom vindkraft enligt strategin som omfattar utarrendering av mark till vindkraftsoperatörer, drift av egna vindparker och projektutveckling för egen drift eller till försäljning.

Intäktsdelning med närboende

Ersättning till närboende
Hus vid vinkdpark

Vi utvecklar egen vindkraft

Vi arrenderar ut mark

Vi hjälper dig med vägar

Vindkraft på SCAs mark

Vindkraftverk i soluppgång