Herrgård och brukskontor

Galtströms herrgård var tjänstebostad åt brukets förvaltare. Den nuvarande herrgården uppfördes på 1830-talet och fick sitt nuvarande utseende genom en ombyggnad 1889. Dessförinnan hade det funnits tre herrgårdar, som förmodligen var mer anspråkslösa. Den första herrgården brändes ner av ryssarna 1721.

Lyssna.mp3

Ryssarnas härjningar drabbade Norrlandskusten 1719-1721 och var en del av det stora nordiska kriget som pågick mellan 1700-1721. Den 25 maj 1721 utspelade sig ”slaget vid Selånger” i trakterna av Sundsvall och Selånger. Den ryska armen, som innehöll 6 000 man ryskt infanteri och kosacker, var överlägsen. Resultatet blev en rysk seger och staden Sundsvall, med omkringliggande byar och bruksorter, däribland Galtström, plundrades och brändes ner.

Interiör

I herrgården bodde, förutom förvaltaren och hans familj, pigorna, som skötte hushållet. De sov i pigkamrarna uppe på vinden. Det var säkert ett slit att hålla herrgården ren från allt koldamm.

När Herrgården var färdigbyggd byggdes flyglarna. De inrymde bland annat bostäder och brukskontoret, som finns bevarat. Vid herrgården fanns stora odlingar som skulle bidra till brukets matförsörjning. Där fanns också vackra parker för rekreation. Den första parken anlades mellan flyglarna och där finns en del träd kvar. Under 1850-talet anlades en engelsk park längre norrut. Där fanns gångar och sittplatser i avskildhet liksom en kägelbana. Parken gränsade till Herrgårdstjärnen. I början av 1900-talet fick parken förfalla. I dag kallas den engelska parken för Den glömda parken.

I brukskontoret hade bruksförvaltaren, kassören och bokhållarna sin arbetsplats. Vid den långa disken framför bokhållarpulpeterna hämtade brukets anställda sin lön. I brukskontoret finns ett antal skarpskyttegevär bevarade. De införskaffades på 1860-talet för brukets värn i orostider.

Med sin genuina interiör från äldre tid räknas detta brukskontor till ett av landets bäst bevarade.

Brukskontor

Historien om familjen Enhörning på Kubikenborg

Läs mer

Släkten Depken

Läs mer