En trädstam i skogen.

Samma träd - många olika produkter

Ibland hörs röster i debatten som hävdar att man borde minska avverkningen och enbart producera riktigt långlivade produkter av skogen – alltså endast producera sågade trävaror. Men vi avverkar inte vissa träd för att göra sågade trävaror och andra för att göra produkter som massa och liner – och det vore inte heller effektivt att göra så. I stället tillverkar vi många olika produkter av ett och samma träd.

Att tillverka sågade trävaror av hela trädet är inte effektivt, bland annat beroende på att de övre delarna av trädet är för klena för att bli plankor och brädor. De klenare delarna används därför till att producera andra hållbara produkter. På så sätt tar vi vara på varje del av trädet på bästa möjliga sätt.

Produkter av massa och liner blir inte lika långlivade som sågade trävaror blir, men de är klimatsmarta, förnybara och gör stor nytta för samhället. Av massan tillverkas bland annat papper till förpackningar och hygienprodukter som blöjor och mensskydd. Det är produkter som underlättar vår vardag och som bidrar till minskad användning av produkter med högt fossilt avtryck. Ett exempel är när plastförpackningar kan ersättas med pappersförpackningar.  

Vår råvara – träd från ansvarsfullt skötta skogar – blir hållbara produkter till kunder över hela världen. På så sätt hjälper vi även andra att ställa om till en grön och hållbar framtid. Och ju bättre vi tar vara på hela trädet, desto mer kan vi bidra till den gröna omställningen!

Skogens kraft till förändring