Certifierat skogsbruk

SCAs skogsbruk är certifierat enligt FSC® och PEFC. Det innebär att vi åtar oss att följa deras riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk. Produkter som baseras på virke från certifierade skogar kan säljas som certifierade produkter.

SCAs skogsbruk certifierades 1999 enligt FSC (FSC® 004466), Forest Stewardship Council®. Sedan november 2011 är SCAs skogsbruk även certifierat enligt PEFC (PEFC/05-23-131, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ). Vi har åtagit oss att följa deras riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk och det kontrolleras minst årligen av oberoende revisorer.

Även vårt skogsinnehav i Estland, Lettland och Litauen är certifierat.

Certifierade produkter

Genom att vi sköter våra skogar enligt FSC och PEFC kan vi sälja certifierat virke, vilket sedan kan användas för tillverkning av FSC- och/eller PEFC-certifierade produkter. Det krävs att man kan följa hela kedjan från skogen till den färdiga produkten och även denna kedja kontrolleras av oberoende revisorer. 

SCA är en av världens största leverantörer av certifierade skogsindustriprodukter. SCAs sågade trävaror, pappersmassa, kraftliner, pellets, tallolja och terpentin kan köpas som FSC- och PEFC-certifierade produkter. 

Miljöledningssystem

Vår verksamhet är även certifierat enligt miljöledningstandarden ISO 14001 sedan 1998. Det hjälper oss att på ett systematiskt sätt jobba med miljöfrågor och successivt arbeta för att minska negativa effekter på omgivningen.

Uppföljning av vårt certifierade skogsbruk

Uppföljning och utvärdering 2023

Lämna synpunkter & klagomål