Dagens konsumenter vill ständigt ha bättre produkter, med så liten miljöpåverkan som möjligt. Samtidigt behöver våra kunder sänka sina kostnader och vara resurssnåla för att få en god lönsamhet. Vi producerar massa av högsta kvalitet för att möta dessa krav, inte minst när det gäller miljöprestanda.

I våra välskötta skogar i norra Sverige - vi är den största privata skogsägaren i Europa. Tar vi väl hand om våra träd, som får växa i nästan 100 år, innan de skördas för att bli återanvändningsbara produkter. För varje träd som vi använder planterar vi minst två nya. De ständigt växande skogarna som vi tar våra träd ifrån absorberar också stora mängder koldioxid. 2019 motsvarar vår klimatnytta utsläppen från alla personbilar i Sverige.

I de växande, välskötta skogarna är mer än 20% av skogsmarken reserverade för att säkerställa ett rikt växt- och naturliv, där biologisk mångfald trivs. Dessutom är vårt toppmoderna massafabrik världsledande inom energi och resurseffektivitet, med minimal miljöpåverkan.

Vi är bara framgångsrika om våra kunder är det. Därför försöker vi dela med oss av vår kunskap inom olika områden. Främst inom mjukpapper och förpackning. Vi skräddarsyr lösningar speciellt anpassade till våra kunders behov och lägger stora resurser på affärsutveckling samt hjälper våra kunder att ta fram nya produkter. Allt för att förbättra våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

SCA Pure

SCA Pure är vår blekta barrsulfatmassa, NBSK, med unika egenskaper och kundfördelar som t ex överlägsen jämnhet och den bästa miljöprestandan på marknaden. SCA Pure har den högsta kvaliteten för TCF- och ECF-massa, med mycket hög drag- och rivstyrka samt certifierad som både FSC och PEFC. SCA Pure finns i ett flertal varianter med olika ljushet och speciella egenskaper för respektive användnings-område. Läs mer

SCA Star

SCA Star är vår kemisk termomekaniska massa, CTMP, av högsta kvalitet, med utmärkt förutsägbarhet och mycket goda miljöegenskaper, certifierad både som FSC och PEFC. Produkten kan skräddarsys för olika behov med olika ljushetsgrader och andra unika egenskaper beroende på vad vår kund behöver. När vår nya anläggning vid Ortvikens industriplats är klar 2023 kommer vi att kunna erbjuda våra kunder unika möjligheter till kundanpassning. Star är världsledande i bulk, ger ökad böjstyvhet för förpackningar och förbättrar absorptionsförmågan i mjukpapper.

Läs mer

SCA Cirrus

SCA Cirrus är  samlingsnamnet för våra gröna produkter, som återvinns från sulfatmassa- produktionen; tallolja, terpentin, fjärrvärme och grön el. SCA Massa har världens största anläggning för framställning av tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel. Vi är också en stor energi- producent och levererar grön el till det svenska elnätet samt fjärrvärme till Sundsvall- och Timrå kommuner. Läs mer