En smidig affärspartner

Dagens konsumenter vill ständigt ha bättre produkter, med så liten miljöpåverkan som möjligt. Samtidigt behöver våra kunder sänka sina kostnader och vara resurssnåla för att få en god lönsamhet. Vi producerar massa av högsta kvalitet för att möta dessa krav, inte minst när det gäller miljöprestanda.

I våra välskötta skogar i norra Sverige, vi är den största privata skogsägaren i Europa, tar vi väl hand om våra träd, som får växa i nästan 100 år, innan de skördas för att bli återanvändningsbara produkter. För varje träd som vi använder planterar vi minst två nya. De ständigt växande skogarna som vi tar våra träd ifrån absorberar också stora mängder koldioxid. 2019 motsvarar vår klimatnytta utsläppen från alla personbilar i Sverige.

I våra skogar är mer än 20% av skogsmarken reserverad för att säkerställa ett rikt växt- och naturliv, att utveckla samt bevara den biologiska mångfalden är ett högt prioriterat mål för oss. Dessutom är våra toppmoderna massafabriker världsledande inom energi och resurseffektivitet, med minimal miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med att fortsätta minska vår påverkan på miljön genom att ständigt utveckla och förbättra produktionsprocessen.

Vi är bara framgångsrika om våra kunder är det. Därför försöker vi dela med oss av vår kunskap inom olika områden. Främst inom mjukpapper och förpackning. Vi skräddarsyr lösningar speciellt anpassade till våra kunders behov och lägger stora resurser på affärsutveckling samt hjälper våra kunder att ta fram nya produkter. Allt för att förbättra våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Våra produkter

The Future of Pulp