SCA är Europas största privata skogsägare

Runt denna förnybara resurs har SCA byggt en välinvesterad värdekedja som maximerar värdet av varje träd. I kombination med en hög självförsörjningsgrad och en stark projektportfölj möjliggörs långsiktigt ökande avkastning till SCAs aktieägare.