Två medarbetare i en kontorsmiljö.

Våra yrken

Hos oss kan du jobba med allt från driftteknik till kommunikation och skogsskötsel. På våra kontor och produktionsanläggningar finns mer än 250 olika yrkesroller. Bredden är alltså stor, men det finns en gemensam nämnare – med skogens kraft skapar vi hållbara lösningar för kunder över hela världen.

Ett urval av alla våra yrkesområden

Produktion

I produktion och processer jobbar operatörer som ser till att våra anläggningar drivs på ett optimalt sätt. Det görs både från kontrollrum och ute vid maskinerna. Arbetet sker i olika typer av skiftgång med långa ledigheter däremellan. Det finns operatörer för bland annat energi, massa, fiber, sågverk, sodapanna och ångcentral.

Skogliga yrken 

Skogen är kärnan i vår verksamhet. Vi sköter om SCAs skogar och försörjer våra industrier med virkesråvara. Vi utför också tjänster åt privata skogsägare. Det finns många olika skogliga yrkesroller, bland annat traktplanerare, produktionsledare, skogsvårdsledare och naturvårdsspecialister. Vi har många anställda som arbetar med att köpa virke från privata skogsägare. De säljer samtidigt olika skogliga tjänster till skogsägarna och stöttar dem i deras skogsbruk.

Underhåll 

Underhåll är centralt för att våra maskiner ska kunna producera dygnet runt, med hög kvalitet. Inom underhåll jobbar vi både med att åtgärda driftstörningar, med förebyggande underhåll och med förbättringsarbeten. Vi har en central underhållsorganisation i Sundsvallsområdet, men även närunderhåll vid flera av våra enheter. Några exempel på yrkesroller är el- och automationstekniker, industrielektriker, underhållsingenjörer och starkströmsingenjörer.

En glad medarbetare konverserar med sina kollegor.

IT

IT stöttar verksamheten inom hela SCA. Vi jobbar med projekt- och leveransledning, design och arkitektur samt IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Större transformationer och kontinuerliga förbättringar är en del av vår vardag. Våra viktigaste fokusområden är att säkra införandet av ett nytt affärssystem, en stabil infrastruktur, en robust IT-säkerhet och att skapa förutsättningar för att fortsätta vår digitala resa. Du kan jobba som bland annat systemförvaltare, systemingenjör, systemutvecklare eller IT-arkitekt. 

Läs mer om våra IT-jobb här

Inköp

SCA köper årligen externa varor och tjänster för stora belopp och vår inköpsorganisation stöttar hela verksamheten med det. En viktig uppgift för inköp är att jobba med ständiga förbättringar i vårt leverantörsled och stärka vår konkurrenskraft genom att hela tiden arbeta med pålitliga leverantörer, varor, tjänster och affärsmodeller. Här finns exempelvis roller som projektinköpare, kategoriinköpare och verksamhetsnära inköpare, verksamhetsutvecklare och chefstjänster på olika nivåer.

Logistik

SCA Logistics erbjuder konkurrenskraftiga logistiklösningar både för SCAs egna behov och för externa kunder. Det gäller allt från landtransporter till terminalhantering och marina transporter inom alla områden av världsmarknaden. Du kan exempelvis jobba som speditör, hamnarbetare, logistikplanerare, fartygsagent, verksamhetsutvecklare, säljare, inköpare eller som chef på någon nivå.

Finans

Medarbetarna inom ekonomi arbetar med allt från redovisning och bokslut till kredithantering, treasury, placeringar och controlling. Vi har både centrala stabsfunktioner och verksamhetsnära funktioner vid industrier och sågverk. Business services servar hela företaget med ekonomitjänster. Business Controller, ekonomiassistent och Group Financial Controller är några exempel på yrkesroller.

Se vilka jobbmöjligheter vi har på Business Services.

Marknad, försäljning och kommunikation

Våra medarbetare inom kommunikation och marknad är vår röst både utåt och inåt. Förutom att marknadsföra våra produkter och kommunicera med våra kunder jobbar de gentemot många andra målgrupper som är viktiga för att vi ska uppnå våra mål. Den interna kommunikationen är också avgörande för vår framgång. Inom det här området finns roller som produktspecialist, försäljningschef, innesäljare, affärsutvecklare marknadskommunikatör och kommunikationsstrateg.

Förnybar energi

Vill du bidra till en hållbar framtid med skogens och vindens kraft? Här får du skapa energi av skogens restprodukter och vara del av satsningen på vindkraft på vår egen mark. Hos oss får du utmanas när vi levererar framtidens förnybara energi.

Kom med på vår tillväxtresa!

Skogliga entreprenörer

Har du eget företag eller funderar du på att starta eget inom till exempel avverkning, gallring eller skogsvård? Vi har ett koncept för entreprenörsstöd, med målet att utveckla de entreprenörsföretag som samarbetar med oss.

Ta chansen att utvecklas tillsammans med oss.