SCA som arbetsgivare

På SCA är vi många som på olika sätt jobbar för en hållbar framtid. Våra hjärtan slår lite extra för allt mellan frö och furor, samtidigt som vi utvecklas och växer med skogen. Vi löööv skogen, häng med!

​Vi på SCA arbetar aktivt med kompetensutveckling. Vi ser vår personal som en investering. En investering som ökar i värde då den samlade kompetensen ökar. En ökad kompetensnivå leder till bättre konkurrenskraft på flera olika plan. Kompetensutveckling handlar om att utveckla medarbetarna. Utvecklingen av medarbetare skall ske genom ett högklassigt ledarskap och medarbetarskap.​​​

Vår filosofi är enkel: alla medarbetare ska kunna nå sin fulla potential. Därför jobbar vi kontinuerligt med att utveckla våra ledare - vi vill att dom ska vara världens bästa.