Det ligger i vårt DNA att utveckla nya unika egenskaper

I samarbete med SCA R&D Centre genomför vi avancerade analytiska tjänster. Vi hjälper även till att driva skräddarsydda utvecklingsprojekt. Vi strävar alltid efter att arbeta nära våra kunder för att få till ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Allt för att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Den expertis som SCA R&D Centre erbjuder sträcker sig över hela värdekedjan, från råvaror till slutprodukter, oavsett om det är analytiska tjänster eller helt kundunika forsknings- och utvecklingsprojekt. Både när det gäller NBSK- samt för CTMP-massa. Här har vi flera avancerade labb samt pilotmaskiner och vi har även helt unika anläggningar som är specialutvecklade för att vi ska kunna genomföra innovationsrace tillsammans med våra kunder. <dessutom har våra erfarna forskare och specialister ett nära samarbete med externa partners bland annat Mittuniversitetet.

Ett nära samarbete med våra kunder är högsta prioritet i vår produktutveckling då vi alltid strävar efter att stärka våra kunders konkurrenskraft. 

Några exempel på gemensamma utvecklingsprojekt

  • Optimering av råvara, fiberblandningar och kemiska tillsatser
  • Hjälpa till med att utveckla och finjustera malningsprocessen
  • Utveckling av skräddarsydd, kundspecifik CTMP-massa
  • Jämförelsestudier
  • Avancerad kemisk analys modifiering
  • Nya produkter och ytfiber

Innovationsrace

  • En unik process för att snabbt utveckla nya lösningar, eller för att lösa problem
  • Multifunktionella grupper som fokuserar på samma utmaning eller problem

Vi strävar ständigt efter att förbättra effektiviteten, att utveckla produkter och grönare lösningar