Ny containerhamn i Sundsvall

SCAs investering i en ny containerhamn i Tunadalshamnen, Sundsvall är nu färdigställd.

SCA har investerat 460 miljoner kronor i Tunadalshamnen, Sundsvall. Investeringen omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering. 

Den nya hamnen gör det möjligt att ta emot större fartyg, både containerfartyg och så kallade break-bulk fartyg. Investeringen innebär att vi kan erbjuda ännu mer effektiva och konkurrenskraftiga transporter av det gods som förväntas öka i sina volymer i vår region.

Projektet färdigställdes i slutet av 2023 och är nu idriftsatt med operativ verksamhet på området.  

Filmer från projektet

Den första filmen tar dig med på en flygtur och ger en överblick av projektet. Filmen är inspelad under maj månad 2022. Den andra filmen visar status mer än halvvägs in i projektet och ger en bild över området för den nya containerhamnen.

SCAs nya containerhamn börjar ta form, sommaren 2022

SCAs nya containerhamn, status vintern 2023

Nya containerhamnen växer fram

Sommaren 2021

Vintern 2021

Våren 2022

Hösten 2022

Vintern 2023

Sommaren 2023