Tidig dialog

SCA erbjuder möjlighet till tidig dialog som sker innan den lagstadgade samrådsprocessen inleds vid en eventuell vindkraftsetablering.

Här har du möjlighet att lämna synpunkter redan innan SCA har tecknat nyttjanderättsavtal med en projektör samt fram tills dess att tillstånd vunnit laga kraft. Synpunkterna kommer att sammanställas av SCA och delges till projektören, i de fall projektering blir aktuellt. Om det finns önskemål om ett fysiskt möte innan projekteringen har påbörjats ber vi er att meddela detta.

I kartfunktionen nedan finns en översikt över vindområden på SCAs mark som är pågående samt nya möjliga framtida vindkraftsområden. För att får mer information klicka på respektive markering. Områdena har delats in enligt de olika projektfaserna ”tidig dialog”, ”byggnation”, ”projektering”, och ”driftsatt”. För externa projekt hänvisar vi till respektive representant för projektbolaget.

Områden som kan ha rätt förutsättningar för en framtida etablering, men där inte någon projektering har påbörjats klassas med ”tidig dialog”.

 

Kontakta oss

För att lämna synpunkter för aktuellt vindområde fyller du i formuläret nedan.

Tidig dialog

För att lämna dina synpunkter för aktuellt vindområde fyller du i uppgifter i formuläret nedan. Då kan vi ta del av dessa inför vidare arbete med respektive vindområde. Om projektering blir aktuell kommer SCA vidarebefordra dina uppgifter till projektören för området, så också den kan ta del av dina synpunkter och har möjlighet att återkoppla. Områdesnamn hittar du i kartan.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Syfte *
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fyll i en giltig e-postadress.
Samtycke *