En glad medarbetare i industrimiljö.

Värdebaserad kultur

SCA har en värdebaserad kultur som genomsyrar vårt sätt att bemöta människor, göra affärer och bedriva verksamhet. Kulturen utgår från våra kärnvärden – ansvar, respekt och högklassighet – och vår uppförandekod hjälper oss att översätta dem till praktik.

Stödjande hållbarhetsmål och utfall 2023:

Mål: Alla medarbetare utbildas i uppförandekoden. 
Utfall: 98 procent.

Mål: Inköp från leverantörer som delar SCAs värderingar, mer än 98 procent av avtalsleverantörerna har godkänt SCAs leverantörsstandard.
Utfall: 98 procent.

Mål: Inga arbetsolycksfall med frånvaro. 
Utfall: LTA-frekvens 4,3 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar.

Mål: Utveckla ledare som kan möta framtiden.
Utfall: Grön nivå på ledarskapsindex (resultat från medarbetarundersökningen 2023).

Mål: Medarbetare som växer och utvecklas.
Utfall: Grön nivå på engagemangsindex (resultat från medarbetarundersökningen 2023).

Vi är ett ansvarsfullt företag med hög integritet både hos anställda och leverantörer. SCAs uppförandekod innehåller principer om bland annat affärsetik, relationer till medarbetarna, hälsa och säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Den är vår kompass som hjälper oss att omsätta våra kärnvärden i handling.

Arbetet för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. För att nå hela vägen analyserar vi risker, utbildar medarbetare och kontrollerar egna och leverantörers anläggningar.

Vårt syfte

Våra kärnvärden

Ansvar

Högklassighet

Respekt