En trygg virkesaffär

En virkesaffär är en stor händelse för många, och därför är det viktigt att du har en affärspartner som du känner dig trygg med. Med fasta priser på sågtimmer och massaved, tydliga kostnadsberäkningar och slopade vrakavdrag blir virkesaffären enkel och tydlig för dig som skogsägare.

Steg för steg till att sälja ditt virke

Har du avverkningsmogen skog eller skog som behöver gallras följer här en enkel guide för hur du säljer virke till oss. Är du osäker på vilket behov du och din skog har så kan du kontakta våra virkesköpare för att få hjälp att reda ut det.

1. Från kontakt till kontrakt

Din första kontakt med virkesköpare

Oavsett om det är vi som tar kontakt med dig eller du med oss så vill vi alltid träffas personligen eller digitalt. Vi är intresserade av vilka behov du och din skogsfastighet har och vilka mål du har med ditt skogsbruk. Vi går gärna ut på fastigheten för att titta på möjligheterna och tillsammans hittar vi de bästa lösningarna utifrån dina förutsättningar. 

Här finns kontaktuppgifter till din lokala virkesköpare.

Du får ett affärsförslag

Vi lämnar ett skräddarsytt affärsförslag utifrån vårt möte. Våra affärsförslag baseras alltid på tydlig prissättning och förbestämda kostnader – allt för att det ska vara enkelt för dig att se vad du får ut av affären. Vi går igenom affärsförslaget tillsammans och du har möjlighet att ställa frågor. 

Här hittar du våra aktuella virkespriser.

Vi skriver kontrakt

När du känner dig nöjd med affärsförslaget så är det dags att signera kontraktet. Detta kan du enkelt göra via vår digitala tjänst Skogsvinge.se med BankID eller så får du ett papperskontrakt från din virkesköpare. Så fort kontraktet är signerat och registrerat startar processen och vi börjar planera för dina åtgärder – samtidigt kan du redan nu ta ut ett förskott på en andel av den beräknade köpeskillingen. 

Här kan du logga in på Skogsvinge.se.

2. Utförande

Vi utför dina kontrakterade åtgärder

Allt eftersom virket avverkas i din skog transporterar skotarföraren det till ett avlägg intill skogsbilsvägen. Där läggs olika virkessortiment i olika vältor. På avlägget stämplas ett nummer i röd färg på några stockändar i varje välta, så att virket blir lätt att identifiera vid transport och inmätning. Det är ofta skotarföraren som sköter märkningen. Du kan följa dina pågående åtgärder när du loggar in i Skogsvinge.

 3. Transport och inmätning

Ditt virke transporteras och mäts in 

När ditt bestånd är avverkat hämtar en timmerbil ditt virke och kör det aningen till en industri eller en virkesterminal. Innan lastning kontrollerar åkaren att stämpelnumret är korrekt. När virket kommer fram mäts det av Biometria, som genomför opartisk mätning av virke. Det stämplade numret talar om att det är just ditt virke som mäts in. Massaveden mäts med hjälp av travmätning. Sågtimret mäts antingen med hjälp av travmätning eller med stockmätning, beroende på vad som finns avtalat i ditt kontrakt.

En måttenhet gör det enkelt

Allt virke vi hanterar åt dig, både massaved och sågtimmer, mäts i samma måttenhet – m3fub. Fub står för fast under bark och är ett kubikmetermått som visar stockens verkliga vedvolym efter att bark, grenar och topp har räknats bort. Vi redovisar också intäkten för virket och kostnaden för avverkningen i samma enhet, både på kontraktet och i slutregleringen, så att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att följa resultatet av affären.

 4. Mätbesked och utbetalning

Mätbesked och virkesredovisning

Efter att det sista virket har mätts in får du ett mätbesked från Biometria med information om virkesvolymen fördelad på sortiment och kvalitet. Det är mätbeskedet som ligger till grund för betalningen för virket. Du får även en virkesredovisning från oss där du bland annat ser hur mycket virke som har mätts in, avverkningskostnad och din slutliga ersättning.

Pengarna betalas ut

Köpeskillingen kan antingen betalas ut omgående eller fördelas på ett antal år enligt en betalningsplan. En betalningsplan är en unik möjlighet för skogsägare att fördela sina inkomster över flera år och på så sätt få skattemässiga fördelar. Varje gång vi gör en utbetalning till dig får du ett likvidbesked.

Vill du veta mer om att göra virkesaffärer med oss?

Kontakta din lokala virkesköpare

En måttenhet gör det enkelt

Olika typer av inmätning

Tre anledningar att välja oss

Tydlig prissättning med fasta priser

Virkesköpare och skogsägare i skogen

Glöm besvärliga matrisprislistor! Med SCAs fasta priser på massaved och sågtimmer blir det tryggt och tydligt när du tecknar avverkningsuppdrag med oss. Redan när du skriver kontrakt så vet du den preliminära volymen och vilket pris din ersättning baseras på.

Klar bild av kostnader

Med vår enkla prissättning är det bara två faktorer som påverkar avverkningskostnaden – trädens storlek och transportavståndet på avverkningstrakten. Det betyder att du slipper oroa dig för extra utgifter som t ex återställning av vägen, plogning och sandning. Allt definieras i ditt kontrakt och finns inbakat i priset för din avverkning.

Vi garanterar ditt virkesvärde

Nu har vi tagit bort begreppet vrak på sågtimmer och infört bruttopriser. Därmed garanterar vi värdet på ditt virke och tar hela ansvaret så att du får betalt för hela volymen sågtimmer. Du slipper därmed oroa dig för felaktigheter under avverkningen som kan påverka din ersättning.

Affärsformer

Se våra olika affärsformer här