Pellets kan motverka klimatförändringarna

Förnybara energislag såsom pellets kan hjälpa till att motverka klimatförändringarna när de ersätter fossila bränslen eller el som framställts av fossil energi.

Med skogens kraft bidrar vi till ett fossilfritt samhälle 

Hållbarhet är självklart i vårt sätt att arbeta.

Vi sköter våra skogar ansvarsfullt och långsiktigt.  Målet är att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har idag.

Skogen är ursprunget till våra produkter.

En förnybar råvara som vi byggt en effektiv värdekedja runt. Tack vare bioenergin som vi har från skogen är våra industriprocesser fossilfria till 95 procent idag. Vårt mål är att de ska bli helt fossilfria.

När vi avverkar skog tar vi tillvara hela trädet.

En del av trädet omvandlar våra sågverk till trävaror, annat blir till exempel massa vid våra fabriker. Övrigt blir bioenergi. Grenar och toppar blir biobränsle direkt och när timret sågas tar vi tillvara sågspånet och förädlar det till pellets. Vi avverkar alltså inga träd enbart för att producera pellets.

Pellets kan begränsa klimatförändringarna.

Förnybara energislag såsom pellets bidrar till att begränsa klimatförändringarna när de ersätter fossila bränslen eller el framställd med fossil energi. 

Vår tid behöver förändring och dig som har kraften att åstadkomma den.

Vi har kommit en bit på väg i vårt arbete för ett fossilfritt samhälle. Men vårt arbete för minskad klimatpåverkan och begränsad global uppvärmning pågår ständigt. Vi hoppas att du också vill bidra genom att göra hållbara val i din vardag.

Det kan börja med en liten pellets...

Pellets - en restprodukt

Ett hållbart liv

Pellets - energi av restprodukter

Återvunnen plast småsäck SCA Pellets

Minskat klimatavtryck - 60 ton ny plast sparas

Vi har övergått till 35 procent återvunnen plast i småsäckar för värmepellets. Därmed minskas användningen av ny plast med runt 60 ton varje år. Plast som återvinns medför besparing av olja och minskade koldioxidutsläpp. Materialåtervinning till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både klimatpåverkan och energianvändning. Vi hoppas framgent kunna öka andelen återvunnen plast.