Aktuella projekt

Med det övergripande målet att skapa högsta möjliga värde av skogen utvecklar SCA långsiktigt och systematiskt sin värdekedja. Investeringar i vår industri ska dels vara lönsamma på egna meriter, dels addera värde till hela kedjan.

SCA är ett företag med en produktpalett av tillväxtprodukter och har produktionsanläggningar i framkant när det gäller produktivitet och konkurrenskraft. Inom SCA arbetar vi med olika investerings- och digitaliseringsprojekt för att stå rustade för framtiden. Här visas några goda exempel från flera områden i företaget.

Pågående projekt som stärker SCAs värdekedja