Ett ansvarsfullt skogsbruk

När du ansluter dig till vår gruppcerti­fiering åtar du dig att leva upp till de krav om ­finns beskrivna i världens två största internationella certi­fieringssystem för ett ansvarsfullt skogsbruk – FSC® och PEFC™. Du lovar att bedriva ett skogsbruk som är ansvarsfullt när det gäller såväl miljö som ekonomiska och sociala faktorer.

Kontakta din virkesköpare och gå igenom vad en certifiering innebär för dig och din skogsfastighet.

 

Kontakta våra virkesköpare