Det är enkelt att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Dessutom får du extra betalt för ditt virke.

Certifiering är en etablerad metod för att kombinera naturhänsyn, socialt ansvar och virkesproduktion. Vi samarbetar med Skogscertifiering Prosilva AB som erbjuder ett gruppcertifikat.

När du ansluter dig till gruppcertifikatet åtar du dig att leva upp till de krav som finns beskrivna i världens två största internationella certifieringssystem för ett ansvarsfullt skogsbruk  FSC® och PEFC.

Vill du veta mer om Skogscertifiering Prosilva AB och vad det innebär att certifiera din fastighet? Läs mer här

Fördelar med att certifiera sitt skogsbruk

Din certifiering

Vi går tillsammans igenom vad certifiering praktiskt innebär för skogsskötslen på din fastighet.Vi skriver ett avtal där ditt, SCAs och Prosilvas åtagande framgår. Som skogsägare lovar du bland annat att:

Geting vid blomma
  • Upprätta en skogsbruksplan inom två år.
  • Löpande uppdatera skogsbruksplanen och redovisa vilka åtgärder som utförts på fastigheten.
  • Sätta av minst fem procent av den produktiva arealen för naturvårdsändamål.
  • Spara alla naturvärdesträd och skapa färsk död ved (höga stubbar) vid slutavverkning och en del gallringar.
  • Du sköter fastigheten i enligt med åtgärderna i din skogsbruksplan.
  • Prosilvas internrevisorer får göra stickprov hos ett antal av sina certifierade gruppmedlemmar samt att ett oberoende certifieringsföretag får göra besök hos några medlemmar.

Det ska vara lönsamt att ta ansvar

Bli kontaktad av oss

Vår samlade kunskap är din. Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om våra skogliga tjänster eller boka en kostnadsfri rådgivning med din lokala virkesköpare.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Fältet är obligatoriskt.
Fyll i en giltig e-postadress.
Fältet är obligatoriskt.
Samtycke *